Py­hä­joen ydin­voi­ma­lan ge­ne­raat­to­rin val­mis­tus alkoi Ja­pa­nis­sa

Pyhäjoelle kaavaillun Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen pääkomponenttien valmistus on alkanut, ydinvoimayhtiö Fennovoima kertoo.

Pyhäjoelle kaavaillun Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen pääkomponenttien valmistus on alkanut, ydinvoimayhtiö Fennovoima kertoo. Yhtiön mukaan voimalan generaattorin roottorin takeen valmistus alkoi Japan Steel Worksin tehtaalla Japanissa maanantaina.

Generaattori ei ole ydinteknisesti turvaluokiteltu komponentti, joten sen valmistus voidaan aloittaa jo ydinvoimalaitoksen luvitusvaiheessa. Koko generaattorin valmistus kestää noin 5–6 vuotta. 

– Generaattori on yksi koko laitoksen tärkeimmistä osista, sillä se tuottaa sähköä muuttamalla turbiinin liike-energian sähköenergiaksi. Generaattorin roottori siirtää mekaanisen energian generaattorille, Fennovoiman turbiinisaarekkeen johtaja Tiina Partanen sanoo tiedotteessa.

Roottorin valmistus kestää noin yhdeksän kuukautta, minkä jälkeen se toimitetaan koneistettavaksi GE Steam Powerin Belfortin tehtaalle Ranskaan.

Roottorin pituus on lähes kahdeksan metriä ja halkaisija kaksi metriä. Painoa komponentilla on 240 tonnia. Fennovoima kertoo valvovansa töiden etenemistä tarkastusohjelman mukaisesti.

GE Steam Power toimittaa turbiini-generaattoriyksikön, joka perustuu modulaariseen Arabelle-teknologiaan. Hanhikivi 1 -hankkeen laitostoimittaja RAOS Project Oy ja GE Steam Power allekirjoittivat sopimuksen turbiini-generaattoriyksikön laitetoimituksesta vuonna 2016. Höyryturbiinien sekä generaattorin valmistus ja kokoonpano tehdään pääosin Ranskassa.

Fennovoiman mukaan Pyhäjoen ydinvoimalan muiden pääkomponenttien suunnittelu- ja luvitustyö on käynnissä.

Säteilyturvakeskus (STUK) on hyväksynyt reaktoripainesäiliön takeiden valmistuksen rakennesuunnitelman ensimmäisen erän. Rakennesuunnitelma sisältää tarvittavat tiedot reaktoripainesäiliön takeista ja niiden laadunvarmistuksesta.