Puo­lue­leh­tien pää­toi­mit­ta­jat yl­lät­tyi­vät Vihreän Langan lo­pet­ta­mi­ses­ta – "Tosi pahalta näyt­tää, ettei po­liit­ti­sia lehtiä haluta pitää elossa"

Puolueiden printtilehtien asemaa vaikeuttavat muun muassa Postin korkeat jakelukustannukset ja median murros.

Perussuomalainen-lehden vastaava päätoimittaja Matias Turkkila ei ole huolissaan, että heidän lehteään kohtaisi sama kohtalo kuin Vihreää Lankaa.
Perussuomalainen-lehden vastaava päätoimittaja Matias Turkkila ei ole huolissaan, että heidän lehteään kohtaisi sama kohtalo kuin Vihreää Lankaa.

Puolueiden printtilehtien asemaa vaikeuttavat muun muassa Postin korkeat jakelukustannukset ja median murros. Vihreät ilmoittivat tänään lopettavansa puoluelehti Vihreän Langan julkaisun.

Puoluelehtien päätoimittajat olivat yllättyneitä vihreiden ratkaisusta lopettaa puoluelehti Vihreän Lanka. Samalla he toivat esille printtilehtiä rasittavat korkeat jakelukustannukset.

Uutinen Vihreän Langan lopettamisesta veti Kansan Uutisten päätoimittajan ja toimitusjohtajan Sirpa Puhakan mielen matalaksi.

– Tosi pahalta näyttää, ettei poliittisia lehtiä haluta pitää elossa, koska moniarvoisen viestinnän kannalta ne ovat erittäin olennaisia, Puhakka toteaa.

Vasemmistoliiton puoluelehden Kansan uutisten rahoituksen tilanne on hänen mukaansa tällä hetkellä vakaa, ja puolueen johto on ilmaissut, että lehdellä on tärkeä asema.

Kansan uutiset saa ensi vuonna puolueelta tukea 388 000 euroa. Vuotuinen tuki on pysynyt samana neljän viime vuoden aikana.

Kansan uutisissa oli yt-neuvottelut tänä syksynä. Niiden seurauksena viisi työntekijää toimituksesta siirtyi nelipäiväiseen työviikkoon, ja yksi työntekijä lehden hallinnosta irtisanottiin.

Henkilöstökuluja enemmän Puhakka on huolissaan jakelukustannuksista.

– Kustannusten kanssa on kovaa taistelua, koska Postin jakelukustannukset ovat pelottavan korkeat.

Puhakka on huolissaan myös siitä, mitä tapahtuu, jos Posti nostaa jakelun hintoja vuodenvaihteessa entisestään.

– Kustannusten kohoaminen saattaa olla kuolinisku joillekin lehdille.

Panostusta verkkomediaan

Kokoomuksen puoluelehden Nykypäivän päätoimittaja Alberto Claramunt pitää Vihreän Langan lopettamista "yllättävänä ja dramaattisena" uutisena.

Jotain rajaa peräänkuuluttaa Vihreä Langan numero 4/2019.
Jotain rajaa peräänkuuluttaa Vihreä Langan numero 4/2019.

Nykypäivän ja Verkkouutisten rahoitus on hänen mukaansa tällä hetkellä vakaalla pohjalla. Kokoomuksen puoluelehteä ja verkkomediaa julkaisevan Kansalliskustannuksen rahoitus pieneni vuonna 2015.

Rahoituksen leikkaamiseen olivat syynä vuoden 2015 eduskuntavaalit, joissa puolue menetti paikkoja, ja päätös panostaa verkkomediaan. Samalla lehti muuttui kerran kuussa ilmestyväksi.

– Se oli kannanotto median kehitykseen ja samalla se toi jakelukustannuksia merkittävästi alas, Claramunt sanoo.

Tällä hetkellä puolueen budjetista on varattu 1,85 miljoonaa euroa puolueen kustannusyhtiölle.

Kokoomuksen oma kustannusyhtiö on panostanut jo pitkään verkkoon. Printtilehtien asemaa vaikeuttaa Claramuntin mukaan jakelukustannusten nousu ja median murros.

Claramuntin mielestä puoluelehdillä on tärkeä rooli poliittisen keskustelun ylläpidossa.

Oma puoluelehti tarpeen

– Tuli puun takaa, sanoo Perussuomalainen-lehden vastaava päätoimittaja Matias Turkkila.

Hän ihmettelee vihreiden ratkaisua lopettaa lehtensä, koska lehdellä on hyvä maine, ja se on tunnettu brändi. Yksi syy vihreiden päätökseen lopettaa puoluelehti on saattanut olla Turkkilan mukaan lehden tekijöiden ja vihreiden puolueen johdon väliset erimielisyydet.

– Jos tällainen ristiriita syntyy, se ratkaistaan käytännössä aina sanomalla päätoimittajalle kiitos ja näkemiin sekä hankkimalla uusi porukka. Nyt päädyttiin vetämään koko lehti nurin.

Perussuomalainen-lehden rahoituksen tilanne on Turkkilan mukaan tällä hetkellä erinomainen. Lehden henkilöstö- ja painokulut liikkuvat miljoonan euron paikkeilla. Puoluelehden taloustilannetta paransi perussuomalaisten menestys kevään eduskuntavaaleissa.

Turkkila ei ole huolissaan, että heidän lehteään kohtaisi Vihreän Langan kohtalo. Hänen mukaansa perussuomalaiset tarvitsevat välttämättä oman julkaisuvälineen.

– Emme voi missään nimessä olla muiden medioiden varassa. Vihreillä on niin vahva kannatus isossa mediassa, että he voivat luottaa siihen jonkin verran.

Vihreä Lanka lopetettiin

Vihreiden puoluehallitus päätti kokouksessaan viime lauantaina lopettaa Vihreä Lanka Oy:n rahoittamisen. Yhtiö julkaisee puoluelehti Vihreää Lankaa, jonka ilmestyminen mitä todennäköisimmin päättyy. Päätös tulee voimaan nykyisen sopimuskauden päättyessä vuodenvaihteessa.

– Kyllä se tarkoittaa lehden loppua, päätoimittaja Riikka Suominen sanoo.

– Niin suuri osa rahoituksestamme tulee puolueelta. Jatkamisen edellytys olisi, että jostain ilmestyisi joku miljardööri, joka haluaisi ostaa brändin.

Päätös tuli Suomiselle yllätyksenä.

– Nyt ensisijainen tunteeni on suru. Jossain määrin olen myös järkyttynyt.

– Ratkaisu on osa laajempaa yhteiskunnallista kehitystä. Sama ilmiö näkyy muun muassa opiskelijajärjestöissä, ammattiyhdistysliikkeessä ja kirkon piirissä. Journalismi kapenee ja viestintä lisääntyy. Tämä on tappio ennen kaikkea journalismille, jota arvostavien ihmisten pitäisi nyt havahtua puolustamaan Suomen hyvää mediakenttää.

Keskustelu on siirtynyt someen

Puoluehallitus perustelee päätöstään sillä, että Vihreä Lanka on kyennyt tavoittamaan vain pienen osan vihreiden laajentuneesta kannattajajoukosta. Levikin kasvattaminen ei ole onnistunut 450 000 euron vuosittaisella rahoituksella.

Puoluesihteeri Veli Liikasen mukaan yhä useampi kannattaja seuraa ja käy poliittista keskustelua somessa.

– Haluamme palvella heitä paremmalla läsnäololla, uusilla osallistumismahdollisuuksilla ja ajantasaisella tiedolla, Liikanen toteaa puolueen tiedotteessa.

Liikanen painottaa, että Vihreän Langan alasajosta päätetään hyvää omistaja- ja työnantajapolitiikkaa noudattaen.

Puoluelehti on ollut jäsenetu vihreiden jäsenille. Liikasen mukaan tulevaisuudessa heille tarjotaan uusia, monipuolisempia mahdollisuuksia osallistua ja saada tietoa vihreiden toiminnasta.

Vihreä Lanka perustettiin sanomalehtenä vuonna 1983. Vuodesta 2016 sitä on julkaistu aikakauslehtenä.