Essee: Venäjä on kuin myrk­kys­kor­pio­ni, joka ei voi luon­teel­leen mitään

Päätoimittajan kolumni: Kou­lu­jen le­vot­to­muus kertoo siitä, että ai­kui­set eivät ole kan­ta­neet vas­tuu­taan

Koti: Ou­lu­lai­set Mat­lee­na ja Jori Haa­pa­lai­nen ra­ken­si­vat unel­mien­sa kodin lu­moa­viin mai­se­miin Jää­lin­jär­ven ran­nal­le

Pulk­ki­lan ko­ti­seu­tu­mu­seol­le tun­nus­tus ky­lä­mai­se­man hoi­dos­ta ja ko­ti­seu­tu­teos­ta

Pulkkilan kotiseutumuseon kunnostus nousi Pohjois-Pohjanmaan ehdokkaaksi valtakunnallisessa Vuoden maisemateko -kilpailussa.

Pulkkilan kotiseutumuseon kunnostusurakan valmistumista juhlittiin heinäkuun lopulla Pulkkila-päivien museopiknikillä.
Pulkkilan kotiseutumuseon kunnostusurakan valmistumista juhlittiin heinäkuun lopulla Pulkkila-päivien museopiknikillä.

Pulkkilan kotiseutumuseon kunnostus on saanut alueellisen tunnustuksen ansiokkaasta kylämaiseman hoidosta ja kotiseututeosta. Samalla se nousi Pohjois-Pohjanmaan ehdokkaaksi valtakunnallisessa Vuoden maisemateko -kilpailussa.

Oulun Maa- ja kotitalousnaiset luovutti alueellisen tunnustuksen Pulkkilan Seuralle tiistaiaamuna. Vuoden maisemateko -kilpailun järjestää kattojärjestö Maa- ja kotitalousnaiset.

Pulkkilan kotiseutumuseota on kunnostettu keväästä alkaen. Museon päärakennuksen vuotava pärekatto on korvattu uudella huopakatolla, aittojen ovia on uusittu, sisätilat ja piha siivottu ja vesakkoa raivattu.

– Talkootunteja on kertynyt jo 800, kertoo Pulkkilan Seura ry:n puheenjohtaja Seija Junno.

Arviointiraatia ilahdutti erityisesti se, että eläkeläiset ja eskarilaiset olivat työssä mukana. Raatiin kuuluu Maa- ja kotitalousnaisten toimihenkilöiden lisäksi Pohjois-Pohjanmaan museon, Pohjois-Pohjanmaan liiton, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Pohjois-Pohjanmaan kylien edustajia.

Raadin mukaan voittajan valinta ei ollut helppo, sillä kaikki muutkin Pohjois-Pohjanmaan maisematekoehdokkaat olivat erinomaisia: jaetulle kakkossijalle tulivat Kuusamon Määttälänvaaran kylämaiseman hoito, Utajärven Ahmaksen Lähtevänojan laitumien kunnostus, Temmeksen kylämaiseman kunnostus, Iin Hiastinhaaran kunnostus ja laidunhanke, Pyhännän kirkonkylän maisematyöt, Mankilan Vähäjärven kosteikon rakennusprojekti ja Iin Olhavan Areenan kunnostus.

Vuoden maisemateon voittaja valitaan lokakuussa 2015. Valtakunnallisen valinnan tekee Maa- ja kotitalousnaisten Keskus yhdessä valtakunnallisen raadin kanssa.