Pu­hee­nai­he: Tar­vi­taan­ko Oulun joh­ta­jak­si por­mes­ta­ri? – "Vaa­lien kautta valittu por­mes­ta­ri kantaa pää­tök­sis­tä po­liit­ti­sen vas­tuun"

Sunnuntain lehdessä Kalevan kokoama Sunnuntaikäräjät-raati ottaa kantaa pormestarimalliin, jota jälleen esitetään Ouluun.

Oulun poliittisen päätöksenteon näyttämö, kaupungintalo on menossa remonttiin. Arkistokuva.
Oulun poliittisen päätöksenteon näyttämö, kaupungintalo on menossa remonttiin. Arkistokuva.
Kuva: Annika Ollanketo

Kalevan kokoama Sunnuntaikäräjät-raati ottaa kantaa pormestarimalliin, jota jälleen esitetään Ouluun.

Kaupunginvaltuusto on saanut pormestarimallin selvittämisestä ja valmistelusta kaksi valtuustoaloitetta.

Pormestari korvaisi virkasuhteisen kaupunginjohtajan. Pormestari valittaisiin luottamushenkilöistä vaalikaudeksi. Kaupunginvaltuuston viiden suurimman ryhmän puheenjohtajat, mitä hyötyä pormestarimallista olisi Oululle?

Ratkaisu äänin 4-1: Ouluun tarvitaan pormestari.

Kaupunginvaltuuston suurimman eli keskustan ryhmän puheenjohtaja Jukka Kolmonen sanoo, että pormestari olisi demokraattisesti valittu johtaja. Duaalimalli, jossa kaupunkia johtavat luottamushenkilöt ja viranhaltijat, on Kolmosen mielestä tullut tiensä päähän.

– Valta pitää kuulua demokraattisesti valituille. Virkamiesjohtajat ammattilaisina tuovat ammattitaitonsa poliittiselle johdolle, mutta poliitikot vastaavat päätöksistä.

Nyt kuudesta suurimmasta kaupungissa Tampereella ja Helsingillä on pormestari. Kolmonen pitää Helsingin mallia mielenkiintoisena, kun siellä poliittisia hartioita on levennetty apulaispormestareilla.

– Tällöin yhdelle puolueelle ei tule liian suurta valtaa. Apulaispormestarit hallitsevat eri toimialoja, joka on omiaan parantamaan konsensusta, Kolmonen sanoo.

Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja JanneHeikkisen mielestä Oulun pitäisi ehdottomasti siirtyä pormestarimalliin.

– Se lisäisi poliittisen vallankäytön avoimuutta ja palauttaisi mielenkiintoa äänestämiseen kuntavaaleissa, kun puolueet nimeäisivät omat pormestariehdokkaansa viimeistään ehdokaslistojen jättämisen yhteydessä. Ennen kaikkea se parantaisi kateissa olevaa politiikan tulosvastuuta, kun pormestarikoalitiossa vaikuttavat puolueet kantaisivat vastuuta vaalikauden teoistaan omilla kasvoillaan. Kansa ansaitsee sellaiset johtajat, jotka se on itse valtaan äänestänyt, Heikkinen toteaa.

Myös sosiaalidemokraattien ryhmäjohtaja Pirjo Sirviö kannattaa pormestarimallia.

– Pormestarimallista on laajalti kokemuksia, joista Oulu voi poimia parhaat puolet itselleen. Kannatan myös sitä, että hallintoa kevennetään ja kansainvaltaistetaan. Vaikka pormestari valitaan valtuustossa, niin kaupunkilaiset saisivat tietää jo ennen vaaleja ehdokkaat ja kohdentaa äänensä sille, joka heidän mielestään sopisi valtuustokaudeksi kaupungin poliittiseksi johtajaksi. Pormestari toimisi myös kaupunginhallituksen puheenjohtajana.

Sirviön mielestä Oulussa ei välttämättä tarvita apulaispormestareita vaan malli voi olla toisenlainen.

– Korostan, että näkökulmani tähtää tulevaisuuteen ja siihen, miten kansanvalta tulisi näkyä myös kaupungin johtamisessa.

Vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Jenni Pitko sanoo, että kuntavaalien kautta valittavaan pormestariin perustuva järjestelmä lisää päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja avoimuutta. Pitkon mielestä pormestariehdokkaan asettaminen viestii puolueiden arvomaailmoista ja pakottaa kirkastamaan viestin, jolloin puolueiden linjaerot tulisivat nykyistä selkeämmin esille.

– Vaalien kautta valittu pormestari kantaa päätöksistä poliittisen vastuun ja luottamus punnitaan neljän vuoden välein. Uskon, että tämä lisäisi luottamusta kuntalaisten ja kaupungin johdon välillä. Poliittisen vastuun lisäksi kaupunkia johdettaisiin edelleen myös virkavastuulla ja parhaiden asiantuntijoiden toimesta.

Vasemmistoliiton ryhmänjohtaja MikkoRaudaskoski ei kannata pormestarimalliin siirtymistä. Hänen mukaansa vasemmistoliitto kuitenkin lähtee mukaan selvitystyöhön, jossa noussee esille periaate, jolla pormestari mahdollisesti valittaisiin.

– Helsingissä ja Tampereella nähdäkseni suurimman puolueen pormestariehdokas on valittu pormestariksi. Viime kunnallisvaaleissa Oulussa kaikkien puolueiden ehdokkaista kaksi eniten ääniä saanutta olivat HannaSarkkinen ja MarttiKorhonen. Mutta ryhmämme oli vasta kolmanneksi suurin, jolloin pormestari olisi mennyt keskustalle.

Mikko Raudaskoski huomauttaa, että kaupunginjohtaja toimii yli vaalikauden, mikä turvaa jatkuvuuden kaupungin ylimpään johtoon.

– Pormestarin tehtävä olisi katkolla neljän vuoden välein, jolloin poliittinen linjanveto saattaisi merkittävästikin muuttua ja kaupungin johdonmukainen kehittäminen olisi haasteellisempaa.

Nykyisin kaupunginhallituksen puheenjohtaja on päätoiminen ja rinnastettavissa pormestarimalliin. Samoin keskeisten lautakuntien puheenjohtajat saavat aikaa perehtyä syvällisemmin toimialojensa asioihin puolipäiväisissä tehtävissään.

Raudaskosken mielestä nykymalli toimii hyvin eikä siihen sisälly niitä ongelmia, joita pormestarimalli voisi tuoda mukanaan.

Mitä mieltä olet pormestarin sopivuudesta Ouluun? Miten Oulu hyötyisi, jos kaupunginjohtoon tulisi vaaleissa valittu pormestari? Vastaa kommentoimalla tätä juttua tai Kalevan Facebook-profiilissa.