Pu­das­jär­ven vuoden 2022 Su­vi­seu­rat siir­ty­vät, ta­voit­tee­na jär­jes­tää ta­pah­tu­ma seu­raa­va­na kesänä

Vuoden 2022 Suviseurojen järjestäminen Pudasjärvellä siirtyy myöhäisempään ajankohtaan. Tavoitteena on nyt järjestää ne vuonna 2023.

Suviseurat järjestettiin Pudasjärvellä viimeksi kesällä 2013. Nyt näyttää siltä, että seuraavan kerran seuraväki kokoontuu Pudas­järven lentokentälle kesällä 2023.
Suviseurat järjestettiin Pudasjärvellä viimeksi kesällä 2013. Nyt näyttää siltä, että seuraavan kerran seuraväki kokoontuu Pudas­järven lentokentälle kesällä 2023.
Kuva: Juha Hagelberg

Vuoden 2022 Suviseurojen järjestäminen Pudasjärvellä siirtyy myöhäisempään ajankohtaan. Tavoitteena on nyt järjestää ne vuonna 2023.

– Pudasjärven sijasta vuoden 2022 Suviseurat järjestetään todennäköisesti Kauhavalla, arvelee Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksen puheenjohtaja Matti Taskila.

Alun perin ne oli tarkoitus järjestää Pudasjärven lentokentällä, mutta asiasta tehdyn sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen on ilmennyt alueen käyttöön liittyviä ongelmia.

Syynä ongelmiin on se, että parhaillaan Pudasjärven kaupunki käräjöi lentokentän vuokrasopimuksen irtisanomisesta sen vuokralaisena toimineen Jyrkkäkoski Oy:n kanssa, joka on riitauttanut irtisanomisen.

Käräjäoikeuden ratkaisun antamisen aikataulusta ei ole tietoa, eikä myöskään siitä, tullaanko asiaa jatkossa käsittelemään vielä ylemmissä oikeusasteissa.

Pudasjärven kaupungin kanssa on Taskilan mukaan tehty hyvää yhteistyötä, mutta aika alkaa loppua ja epävarmuustekijät johtivat tilanteen uudelleen arviointiin.

Neuvotteluja Suviseurojen järjestämisestä on jo käyty uudeksi pitopaikaksi suunnitellun Kauhavan lentokentän omistavan LSK Business Park Oy:n kanssa ja järjestämisorganisaatiota ollaan muodostamassa. Vuoden 2023 Suviseurat oli alun perin tarkoitus pitää Kauhavan lentokentällä, mutta nyt ne siis aikaistuvat vuodella.

Järjestämiseen tarvitaan Taskilan mukaan paljon aikaa ja vapaaehtoisia, joten päätökset on saatava tehtyä ajoissa ja organisointi aloitettava hyvissä ajoin.

– SRK:n johtokunnan tulee tehdä yleiselle kokoukselle esitys maalis-huhtikuun aikana, jotta kesällä Suviseurojen yhteydessä pidettävä vuosikokous voi seuraavan seurapaikan päättää.

Kesällä 2018 Äänekosken Suviseurojen yhteydessä pidetty vuosikokous nimesi vuoden 2022 Suviseurojen vastuuyhdistykseksi Kuusamon Rauhanyhdistyksen.

Kuluvan vuoden syyskuussa allekirjoitettiin SRK:n ja Pudasjärven kaupungin välinen sopimus Pudasjärven lentokentän käyttämisestä seura-alueena.

Sopimusta tehtäessä ei kuitenkaan ennakoitu riittävästi alueen hallintaoikeuksia, joita ei voi ilman oikeuden ratkaisua kolmannelle osapuolelle siirtää.

Juttua muokattu kello 10.05: Neuvotteluja ei ole vielä käyty Kauhavan kaupungin kanssa, kuten jutussa aiemmin virheellisesti kerrottiin. Neuvotteluja on käyty lentokentän omistavan LSK Business Park Oy:n kanssa. Lisäksi muutettu Taskilan sitaatista SRK:n hallitus oikeaan muotoon SRK:n johtokunta.