Mielipiteet: Kumpi tietää enemmän sek­suaa­li­suu­des­ta, sinä vai lap­se­si?

Uros: Uroksen ja Tam­pe­reen Kannen areenan ni­mi­so­pi­mus päättyy

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Psy­ko­te­ra­peut­ti­pu­la ei ole to­del­li­nen, esi­mer­kik­si perhe- ja pa­ri­te­ra­pia­re­surs­se­ja on käyt­tä­mät­tä

Kelan tukemaa kuntoutuspsykoterapiaa yksilöterapiana saa vuodessa 49 300 henkilöä, perhe- ja pariterapiana 730 henkilöä.

Pari- ja perhepsykoterapeutteja on Suomessa yli 800. Yhtä terapeuttia kohden ei ole edes yhtä asiakasparia/-perhettä.