Kuntapolitiikka: Tai­val­kos­ken kun­nan­joh­ta­ja ir­ti­sa­nou­tui hen­ki­lö­koh­tai­sis­ta syistä

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Psy­ko­lo­gia pa­kol­li­sek­si lu­kios­sa

Psykologia tulee pakolliseksi oppiaineeksi lukiossa viimeistään vuonna 2005. Myös yhteiskuntaoppiin tulee uusi pakollinen kurssi.

Psykologia tulee pakolliseksi oppiaineeksi lukiossa viimeistään vuonna 2005. Myös yhteiskuntaoppiin tulee uusi pakollinen kurssi.

Lisäksi opiskelijoille valinnaisten aineiden tarjonta eri lukioissa yhtenäistyy, kun ns. syventävien kurssien valtakunnalliseen listaan lisätään uudet kurssit äidinkielessä ja kirjallisuudessa, biologiassa, kemiassa, filosofiassa, yhteiskuntaopissa ja opinto-ohjauksessa.

Valtakunnallisista syventävistä kursseista tehdään myös kysymyksiä ylioppilaskokeissa.

Valtioneuvosto antoi asetuksen lukion uudesta tuntijaosta torstaina. Asetus tulee voimaan ensi elokuussa.

Uuden tuntijaon mukaiset opetussuunnitelmat pitää ottaa käyttöön viimeistään elokuussa 2005. Uusi tuntijako noudattaa asiaa valmistelleen työryhmän viimekeväistä esitystä.

Oppilaiden tulee jatkossakin valita vähintään sama määrä syventäviä kursseja kuin nykyään. Myös kaikkien kurssien vähimmäismäärä säilyy nykyisellään.

Valtakunnallisten pakollisten ja syventävien kurssien lisäksi koulut voivat jatkossakin järjestää myös muita kursseja.

Koska pakolliset kurssit lisääntyvät kahdella, oppilaille jää kuitenkin hieman vähemmän tilaa vapaaehtoisille kursseille.

Aikuislukioiden tuntijakoon lisätään yksi pakollinen kurssi äidinkieleen ja kirjallisuuteen sekä kaksi kurssia kielten syventäviin kursseihin.

Tuntijakotyöryhmän esitystä arvosteltiin viime keväänä nimenomaan ylioppilaskirjoituksiin kuuluvan kurssimäärän laajentamisesta.

Kuntaliitto ja pieniä lukioita edustava lähilukioyhdistys olivat huolissaan siitä, miten pienet lukiot selviävät. Taideopettajat arvelivat taideaineiden opiskelun kärsivän.

Opetusministeriössä arvioidaan, että uudistus vahvistaa lukion antamaa yleissivistystä.

Ministeriö uskoo myös pienten lukioiden hyötyvän, kun eri lukioiden tarjoama "kurssitarjotin" yhdenmukaistuu. Lukiolaisten liitto on samaa mieltä ja uskoo tasa-arvon maan eri puolilla lisääntyvän uudistuksen myötä.

Uudistusta valmisteltaessa opetusministeri Maija Rask (sd.) esitti, että myös toiseen kotimaiseen kieleen olisi lisätty pakollinen kurssi. Tällä olisi ehkä taivuteltu RKP:tä ylioppilaskokeen uudistamiseen.

RKP vastustaa ja Rask kannattaa mallia, jossa toinen kotimainen kieli olisi ylioppilaskirjoituksissa valinnainen eikä enää pakollinen koe.