Uusi luontomedia: Poh­joi­sen Polut tarjoaa tuhtia luet­ta­vaa ret­kei­ly­kan­sal­le

Tulospalvelu: Katso alue­vaa­li­tu­lok­sen yk­si­tyis­koh­dat

Pro­fes­so­ri pyysi pois­ta­maan Man­ner­hei­min kuvan Oulun yli­opis­ton opis­ke­li­joi­den kil­ta­ti­las­ta – "Esitin oman kä­si­tyk­se­ni asias­ta"

Opiskelijat ihmettelevät sosiologian professori Vesa Puurosen puuttumista kiltatilan sisustukseen.

Yliopiston luokanopettajaopiskelijoita pyydettiin poistamaan marsalkka ja ex-presidentti Carl Gustaf Emil Mannerheim kuvan järjestön kiltatilasta. Kyseinen kuva ei liity tapaukseen.
Yliopiston luokanopettajaopiskelijoita pyydettiin poistamaan marsalkka ja ex-presidentti Carl Gustaf Emil Mannerheim kuvan järjestön kiltatilasta. Kyseinen kuva ei liity tapaukseen.
Kuva: SA-kuva

Opiskelijat ihmettelevät sosiologian professori Vesa Puurosen puuttumista kiltatilan sisustukseen.

Oulun yliopiston sosiologian professori Vesa Puuronen on pyytänyt yliopiston luokanopettajaopiskelijoita poistamaan marsalkka ja ex-presidentti Carl Gustaf Emil Mannerheim kuvan järjestön kiltatilasta.

Puuronen moittii järjestöä kiistanalaiseksi luonnehtimansa marsalkan "kritiikittömästä" suosimisesta.

Kuvaa on käytetty kiltatilassa myös yhtenä luokanopettajaopiskelijoiden fuksipassin tehtävistä. Passiin on saanut pisteitä ottamalla selfien "Marskin" kanssa.

Puuronen huomauttaa opiskelijoille Mannerheimin olleen rotuajattelun kannattaja ja valkoisen armeijan päällikkönä päävastuullinen sisällissodan jälkeisistä punavankien mielivaltaisista teloituksista.

Luokanopettajaopiskelijat ovat Puuroselle antamassaan vastauksessa pahoitelleet kuvan aiheuttamaa mielipahaa ja poistaneet sen seinältä ja siihen liittyvän tehtävän fuksipassista.

Puurosen mukaan kiltahuone on yleinen tila, joka on erotettu lasiseinällä muusta tilasta, jonka ohikulkijat voivat nähdä ulkopuolelta.

– Yliopisto on yhteisö, johon kuuluvat opiskelijat ja henkilökunta. Kyse on työskentelytilasta. Jos siellä on jotakin epätoivottavaa, yhteisön jäsenillä on siihen oikeus puuttua.

Puurunen sanoo, että olisi puuttunut tilanteeseen myös siinä tapauksessa, että kyse olisi ollut jostakin muusta epätoivottavasta asiasta.

– Esitin oman käsitykseni asiasta.

Hän ei ryhdy kommentoimaan sitä, miten muualla tai muissa maissa suhtaudutaan historiallisten henkilöiden persooniin tai kuviin.

Selfietä otetaan myös usein huumorimielessä eri asioista. Puurosen mielestä kyseisessä tapauksessa ei ollut mitään huumoriin viittaavaa.

Hän kehuu opiskelijoiden suhtautuneen tilanteeseen asiallisesti poistaessaan nopeasti kuvan seinältä ja tehtävän fuksipassista.

Luokanopettajaopiskelijoiden mukaan kuva ei ole minkään ainejärjestön tiloihin tuoma, vaan se on kulkeutunut sinne joskus matkamuistona opiskelijoiden talvipäiviltä.

Opiskelijoiden mukaan kuvalla ei ole ollut sen suurempaa merkitystä, eikä tarkoituksena ole ollut nostaa marsalkkaa jalustalle.

Opiskelijoiden keskuudessa Puurosen ulostulo on herättänyt kiivastakin keskustelua. Jotkut opiskelijat ovat ihmetelleet sitä, miksi Puuronen on puuttunut opiskelijoiden kiltatilan sisustukseen viitaten myös hänen poliittiseen taustaansa.

Puuronen on ollut aikoinaan Suomen kommunistisen puolueen jäsen, ja myöhemmin vasemmistoliiton edustajana Rovaniemen kaupunginvaltuustossa. Hän on ollut myös puolueen ehdokkaana eduskuntavaaleissa vuonna 2015.

Oulun yliopiston viestintäjohtaja Marja Jokinen puolustaa opiskelijoiden oikeutta ilmaista itseään.

– Yliopistoissa on aina pyritty turvaamaan laaja ajattelun- ja sananvapaus. Vapaus koskee niin professori Puurosta tuoda näkemyksensä esiin kuin opiskelijoita valita kiltatilojensa sisustuselementtejä.

Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa täytyy Jokisen mukaan kuitenkin käydä keskustelua siitä, millaiseen viestintään koko tiedekunnan yhteisiä sähköpostilistoja voidaan jatkossa käyttää.