Budjetti: Kau­pun­gin­joh­ta­ja Laa­ja­lan ta­lous­ar­vio­esi­tys 23 mil­joo­naa euroa yli­jää­mäi­nen

Eläimet: Nyt vie­te­tään Eläin­ten päivää – lähetä kuva eläi­mes­tä, joka on sinulle lä­hei­nen

Joko luit tämän: Kar­ja­ti­lal­li­sen mie­les­sä lo­pet­ta­mi­nen käy päi­vit­täin

Pääkirjoitus

Pot­kuis­ta pontta kou­lu­häi­ri­köil­le

Helsinkiläisen yläkoulun opettajan erottaminen johtaa vain siihen, että opettajien sietokykyä koetellaan entistä enemmän ja levottomuus kouluissa lisääntyy.

Helsingin Alppilan yläkoulun opettajan erottaminen on nostattanut melkoisen kansalaisliikkeen vaatimaan kuria kouluihin. Kymmenet tuhannet ihmiset ovat allekirjoittaneet nettiadressin, jossa peräänkuulutetaan kasvatusvastuuta ja vaaditaan selvyyttä siihen, mitä voidaan tehdä sellaisille oppilaille, jotka viis veisaavat koulun säännöistä.

Adressin saama vastaanotto osoittaa, että kansalaiset ovat vakavasti huolissaan koulujen työrauhasta.

Alppilan yläkoulun opettajahan sai potkut, kun hän työnsi kouluruokalassa häiriköineen oppilaan ulos ruokasalista sen jälkeen, kun tämä ei noudattanut opettajan antamia poistumismääräyksiä. Helsingin opetusviraston mukaan opettaja oli toimenpiteellään vaarantanut oppilaan oikeuden turvalliseen opiskeluympäristöön.

Asiasta julkisuuteen tulleiden tietojen valossa opettajan erottamista voidaan pitää ylireagointina. Erottaminen johtaa vain siihen, että levottomuutta lietsovat oppilaat saavat lisäpuhtia ja opettajien sietokykyä koetellaan entistä enemmän.

Koulujen työrauhasta tai pikemminkin rauhattomuudesta on puhuttu paljon viime vuosina.

Järjestysongelmat ovat toki olleet olemassa niin kauan kuin koululaitoskin, mutta häirikkökäyttäytymisen määrän arvioidaan lisääntyneen ja levottomuutta lietsovien oppilaiden menettelytapojen tulleen entistä kovemmiksi.

Jos opettajan auktoriteetti ei riitä ylläpitämään työrauhaa, opettajalla on varsin vähän keinoja puuttua tunneilla ja välitunneilla muita häiritsevästi käyttäytyvien oppilaiden tekemisiin.

Opettajien ammattijärjestö muistuttaa aivan oikein, ettei ole kohtuullista, että yhden tai muutaman oppilaan häiritsevän käytöksen vuoksi muun ryhmän työskentely estyy.

Räikeimmissä tapauksissa opettaja tai rehtori voivat käyttää voimakeinoja. Tähän kuitenkin turvaudutaan harvoin, mikä on ymmärrettävää, sillä kaikessa kasvatuksessa korostetaan ihmisen oikeutta fyysiseen koskemattomuuteen.

Hallituksessa on vireillä koulurauhan parantamiseen tähtäävä lakiuudistus. Lain piti valmistua niin, että se tulisi voimaan jo syksyllä, mutta näillä näkymin se on lykkääntymässä ensi vuoteen.

On kohtuullista odottaa, että laissa selvennetään sekä oppilaiden vanhempien että opettajien kasvatuksellista roolia. Nyt ne tuntuvat olevan hukassa. Ei voi olla oikein, että muutama levoton oppilas saa terrorisoida opetusta ja muiden oikeutta opetukseen.

Häiriköitäkään ei saa jättää heitteille. Heille on annettava apua, jotta he voisivat toimia muiden kanssa.

Helsingin tapaus olkoon viimeinen hälytysmerkki siitä, että kouluturvallisuuden parantamiseksi on tehtävä jotain. Jos helsinkiläisopettajan erottamisesta jää päällimmäiseksi sellainen tunne, että häirikköoppilas sai niskalenkin opettajasta, ajaudutaan entistä vakavampiin ongelmiin.

Koulusta ei saa tehdä vankilaa, mutta pelisääntöjen on oltava selkeät.