Posti ostaa uusia la­jit­te­lu­ko­nei­ta, osa si­joi­te­taan Ouluun ja osa Hel­sin­kiin – kone la­jit­te­lee lä­he­tyk­set ja­ke­lu­jär­jes­tyk­seen

Uudet koneet on tarkoitus asentaa ja ottaa käyttöön tänä vuonna.

Posti ostaa kolme uutta lajittelukonetta, joista osa on suunniteltu sijoitettavaksi Ouluun. Loput uusista koneista sijoitetaan Helsinkiin. Uudet koneet on tarkoitus asentaa ja ottaa käyttöön tänä vuonna. 

Oulu ja Helsinki valittiin siksi, että molemmat ovat lähetysvirtojen solmukohtia. 

Aiemmin Posti on keskittänyt printtilähetysten koneellista lajittelua Kuopioon ja Tampereelle. Koneellinen lajittelu jatkuu jatkossakin näissä kaupungeissa, vaikka uudet koneet otetaan käyttöön Oulussa ja Helsingissä. 

Postin koneellisen lajittelun verkostossa on entuudestaan kuusi vastaavaa konetta. 

Kolme uutta konetta ovat niin sanottuja MSM-koneita, jotka soveltuvat monipuolisesti kirjeiden ja lehtien lajittelun lisäksi myös muiden osoitteellisten lähetysten lajitteluun. Koneet lajittelevat lähetykset jakelujärjestykseen, minkä seurauksena postinjakajien ei tarvitse tehdä osoitteen mukaista lajittelua nykyisessä mittakaavassa.