Synnytykset: Myös Oulussa ko­ti­syn­ny­tys­ten määrä kasvaa

Sumuttajat: Lis­ta­sim­me poh­joi­sen me­huk­kaim­pia hui­ja­rei­ta ja vei­ja­rei­ta

Varkaudet: Ruo­ka­var­kaat vievät aiempaa isompia saa­lii­ta, va­ras­hä­lyt­ti­met otettu apuun

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Po­lii­sien puo­lue­kan­nat sel­vi­si­vät suur­ky­se­lys­sä – kaksi puo­luet­ta vir­ka­val­lan suo­sios­sa

Lännen Median suuressa poliisikyselyssä selvitettiin, mitä puolueita poliisit äänestivät viime eduskuntavaaleissa.

-
Kuva: Helge Murtovaara

Lännen Median suuressa poliisikyselyssä selvitettiin, mitä puolueita poliisit äänestivät viime eduskuntavaaleissa.

Kyselyyn vastasi joka kolmas suomalainen poliisi. Vastaukset osoittavat, että kaksi puoluetta on poliisien suosiossa. Vastaajista noin puolet äänesti viime vaaleissa joko kokoomusta tai perussuomalaisia.

Kyselyyn vastanneista poliiseista 25,1 prosenttia kertoi äänestäneensä kokoomusta viime vaaleissa. Perussuomalaisten kohdalla luku oli 24,4. Vastaajista 21,7 prosenttia ei paljastanut, mitä äänesti.

Poliisien keskuudessa kummatkin mainitut puolueet ovat selvästi suositumpia kuin väestössä keskimäärin. Viime vaaleissa kokoomus sai 18,2 prosenttia ja perussuomalaiset 17,7 prosenttia äänistä.

Keskustaa äänesti viime vaaleissa 15,8 prosenttia kyselyn vastaajista ja demareita vain viisi prosenttia. Vihreitä äänesti 3,3 prosenttia vastanneista. Erityisen epäsuosittu puolue poliisien keskuudessa oli vasemmistoliitto 0,8 prosentilla.

Turvapaikanhakijat nähdään uhkana

Poliisien puoluekanta näkyy vastaustuloksissa esimerkiksi siten, että perussuomalaisia äänestäneiden joukossa turvapaikanhakijatilanne korostuu erittäin suurena turvallisuusuhkana. RKP:n ja vihreiden äänestäjissä on eniten niitä, joiden mielestä uhka on vähäinen. Perussuomalaisia äänestäneet suhtautuivat katupartioihin suopeimmin.

Voivatko kyselyn tulokset kertoa poliisien asenteellisuudesta?

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaisen mukaan poliisissa on nollatoleranssi rasismiin eikä poliisi saa olla asenteellinen. Se lukee poliisilaissa, jossa velvoitetaan käyttäytymään töissä ja vapaalla niin, että poliisin arvo ei kärsi.

– Virkahaussa edellytetään ehdotonta tasapuolisuutta. Jokainen saa ajatella miten vain, mutta virkatehtävissä ja vapaalla on muistettava poliisien käyttäytymissäännöt.

Myös poliisiammattikorkeakoulun tuoreessa turvallisuusraportissa todetaan, että kyselytutkimuksen mukaan ulkomaalaistaustaiset luottavat poliisiin Suomessa lähtökohtaisesti paljon enemmän kuin suomalaiset keskimäärin.

– Se kertoo jostakin. Asenteellisuus rajoittuu yksittäisiin henkilöihin. Yksilöllisiä eroja toki on, kuten kaikissa ammattikunnissa. Suomessa poliisi ei ole voimankäytössäkään ollenkaan samanlainen kuin monen muun maan poliisi, sanoo dosentti Pirjo Jukarainen.

Uupuminen huolestuttaa

Jukarainen kuitenkin huomauttaa, että uupumus saattaa muuttaa toimintakulttuuria ja asennoitumista.

– Me olemme huolissamme poliisien resursseista ja jaksamiskyvystä, jos ja kun turvapaikanhakijoiden määrä yhä kasvaa.

Lännen Median suuressa poliisikyselyssä lähes 80 prosenttia vastaajista piti turvapaikanhakijatilannetta vähintään melko suurena uhkana Suomen turvallisuudelle. Puolet vastaajista piti rasistista rikollisuutta vähintään melko suurena turvallisuusuhkana.

Esimiehinä työskentelevät pitivät uhkaa hieman pienempänä kuin muut poliisit.
Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen poliisijärjestöjen liiton (SPJL) kanssa niin, että se välitti Lännen Mediat kysymykset poliisiyhdistysten jäsenille.

Kyselyyn vastasi 2 489 poliisimiestä.