Po­lii­si­am­mat­ti­kor­kea­kou­lun opet­ta­ja syyt­tee­seen sek­suaa­li­sis­ta hy­väk­si­käy­töis­tä ja ah­dis­te­lus­ta – asian­omis­ta­jia on seit­se­män

Poliisiammattikorkeakoulun opettajana toiminutta ylikonstaapelia vastaan on nostettu syytteitä seksuaalisista hyväksikäytöistä, seksuaalisesta ahdistelusta sekä virkavelvollisuuden rikkomisista.

-
Kuva: Silja Viitala

Poliisiammattikorkeakoulun opettajana toiminutta ylikonstaapelia vastaan on nostettu syytteitä seksuaalisista hyväksikäytöistä, seksuaalisesta ahdistelusta sekä virkavelvollisuuden rikkomisista. Syyttäjä kertoo asiasta tiedotteessaan.

Asiassa on seitsemän asianomistajaa.

Poliisiammattikorkeakoulun rehtori Kimmo Hamberg kertoo, että oppilaitos teki opettajana toimineesta ylikonstaapelista rikosilmoituksen vuoden alussa.

– Teimme rikosilmoituksen, kun tieto tuli talon johdolle. Tapauksia on oppilaitoksen tiloissa ja opetuksen yhteydessä. Lisäksi vapaa-ajalla on ollut asiatonta viestittelyä, Hamberg sanoo.

Vastaaja on ollut virasta pidätettynä koko esitutkinnan ajan ja on edelleen virasta pidätettynä. Vastaaja on kiistänyt syyllistyneensä asiassa rikokseen.

– Siitä lähtien, kun sisäinen selvitys oli tehty, hänet pidätettiin välittömästi virasta. Viraltapidätys jatkuu tuomioistuimen antamaan päätökseen asti, Hamberg kertoo. 

Haastehakemus on toimitettu Pirkanmaan käräjäoikeuteen maanantaina. Haastehakemus tulee julkiseksi vasta, kun asia on ollut esillä käräjäoikeudessa, ellei käräjäoikeus toisin määrää. Pääkäsittelyn ajankohta on joulukuun alussa 2019.

Poliisi on määrännyt koko esitutkinta-aineiston salassa pidettäväksi. Tuomioistuin päättää oikeudenkäynnin ja sen asiakirjojen julkisuudesta.

Aamulehti kertoo, että senhallussa olevista asiakirjoista ilmenee, että syytteeseen asetettua ylikonstaapelia on ojennettu epäasiallisesti käyttäytymisestä Poliisiammattikorkeakoulun sisäisessä menettelyssä.

Henkilö oli ollut vuonna 2017 sammuneena koulun porraskäytävässä. Hän sai kirjallisen varoituksen tapauksen vuoksi.