Po­lii­si: Poh­jois­poh­jan­maa­lai­sen tilan hä­tä­teu­ras­tuk­ses­sa ei tehty rikosta – myös­kään eläin­lää­kä­ris­tä tehty kantelu ei ai­heut­ta­nut seu­raa­muk­sia

Oulun poliisi ei aloittanut tutkintaa rikosilmoituksesta, joka kohdistui pohjoispohjanmaalaisella tilalla tarkastuksia tehneisiin kahteen eläinlääkäriin.

Oulun poliisi ei aloittanut tutkintaa rikosilmoituksesta, joka kohdistui pohjoispohjanmaalaisella tilalla tarkastuksia tehneisiin kahteen eläinlääkäriin.

Eläinten omistaja oli tehnyt eläinlääkäristä rikosilmoituksen, sillä miehen mukaan eläinsuojeluviranomaisten päätös hätäteurastaa eläimet oli väärä. Poliisi totesi, että hätäteurastuksen osalta ei ole syytä epäillä rikosta.

Tarkastusraportin mukaan lampaille ei ollut tarjolla rehua. Siihen kuvattiin lammas, joka etsii syötävää.
Tarkastusraportin mukaan lampaille ei ollut tarjolla rehua. Siihen kuvattiin lammas, joka etsii syötävää.
Kuva: Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Eläinsuojeluviranomaiset lopettivat Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevan tilan noin 70 eläintä marraskuussa 2018. Tilalle oli edellisenä päivänä tehty eläinsuojelutarkastus ilman ennakkoilmoitusta. Eläinlääkäreiden mukaan eläinten hoidossa oli tapahtunut vakavia laiminlyöntejä, ja ne olivat nälkiintyneitä. Suurin osa eläimistä oli lampaita.

Poliisin mukaan tilalle oli tehty tarkastukset myös joulukuussa 2017 sekä huhtikuussa 2018. Eläinten oloissa oli jo silloin puutteita, eikä niitä ollut korjattu.

Lue myös: Eläinlääkärit lopettivat kymmeniä eläimiä kerralla pohjoissuomalaisella tilalla, viranomaiset halusivat estää kärsimyksen pitkittymisen – järkyttynyt omistaja tutkituttaa operaation laillisuuden

Eläinten omistaja teki myös toisen ilmoituksen poliisille. Miehen mukaan läänineläinlääkäri oli luovuttanut Kalevan toimittajalle salassa pidettäviä tietoa. Poliisi katsoi, että Kalevassa 28.11.2018 julkaistussa jutussa ei käytetty salassa pidettäviä tietoja, eikä tapauksen esitutkintaa aloitettu.

Eläinten omistaja piti tilalta laadittuja eläinsuojelutarkastukseen liittyviä asiakirjoja salassapidettävinä, koska niitä oli hyödynnetty myös poliisin esitutkinnan yhteydessä.

Poliisi totesi, että kyseessä oli Pohjois-Suomen aluehallintoviraston (avi) asiakirjat. Ne oli laadittu puhtaasti eläinsuojelullisten asioiden vuoksi eikä poliisin esitutkinnan takia. Lain mukaan viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, ellei ole toisin määrätty.

Eläinsuojelutarkastuksen asiakirjat päätyivät poliisin esitutkintamateriaaliksi, koska poliisi epäili miestä eläinsuojelurikoksesta eläinten lopetuksen yhteydessä. Elokuussa 2019 poliisi kuitenkin päätti lopettaa eläinsuojelurikoksen tutkinnan, eikä tapaus edennyt oikeuden käsittelyyn.

Apulaisoikeusasiamies ei puuttunut asiaan

Mies kanteli eläinlääkärin toiminnasta myös eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle läänineläinlääkärin käyttäytymisen vuoksi. Miehen mukaan eläinlääkäri oli toiminut epäasiallisesti.

Apulaisoikeusasiamiehen mukaan läänineläinlääkärin toimintaan ei tarvitse puuttua.

Pohjois-Suomen avi selvitti läänineläinlääkärin toimintaa sinne tehdyn kantelun vuoksi. Selvityksessä kuultiin läänineläinlääkäriä sekä kahta muuta tarkastukseen osallistunutta eläinlääkäriä. Avin mukaan läänineläinlääkäri oli toiminut virkamieslain edellyttämällä tavalla.

Oikeusasiamiehen mukaan avin selvitys sisälsi myös vastauksen oikeusasiamiehelle tehtyyn kanteluun.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto päätti 12. marraskuuta 2018, että kaikki kyseisellä tilalla olleet eläimet lopetetaan. Eläinlääkärit lopettivat eläimet seuraavana päivänä.