Pääkirjoitus: Tark­kaa­vai­suus her­paan­tui – valtio luotti For­tu­min osaa­mi­seen so­keas­ti

Kaleva Mün­che­nissä: Samuel Purola myönsi, ettei ollut par­haas­sa iskussa EM-vä­li­eräs­sä – "Ka­le­van kisojen jälkeen on ollut vähän takki tyhjä"

Poliisi oh­jeis­taa: Miten kan­nat­taa toimia, jos kohtaa suden?

Poliisihallitus on julkaissut ohjeet siitä, mitä kansalaisen kannattaa tehdä, jos kohtaa suden tai huomaa suden jäljen.

Jos susi yrittää lähestyä ihmistä ja käyttäytyy ihmistä kohtaan pelottomasti, pitää poliisin mukaan soittaa hätäkeskukseen.
Jos susi yrittää lähestyä ihmistä ja käyttäytyy ihmistä kohtaan pelottomasti, pitää poliisin mukaan soittaa hätäkeskukseen.
Kuva: Joel Maisalmi

Poliisihallitus on julkaissut ohjeet siitä, mitä kansalaisen kannattaa tehdä, jos kohtaa suden tai huomaa suden jäljen.

Hätäkeskukseen pitää ilmoittaa, jos susi on aiheuttanut henkilövahingon tai on pihamaalla eikä suostu poistumaan piha-alueelta ja sen lähiympäristöstä. 112-numeroon pitää soittaa myös siinä tapauksessa, jos susi yrittää lähestyä ihmistä ja käyttäytyy ihmistä kohtaan pelottomasti.

Lisäksi suden liikkuminen asuinalueella päiväsaikaan sekä suden aiheuttamat huomattavat koti- tai tuotantoeläinvahingot ilmoitetaan hätäkeskukseen. Samoin se, jos eläin on loukkaantunut, sairas tai joutunut liikenneonnettomuuteen

Suden yöllisen pihavierailun jälkihavainnot ilmoitetaan petoyhdyshenkilölle. He huolehtivat jälkien tarkastuksesta sekä niiden kirjaamisesta suurpetojen havaintojärjestelmään. Petoyhdyshenkiöiden yhteystiedot löytyvät riista.fi-sivustolta.

Yksittäisen koti- ja tuotantoeläinvahingot ilmoitetaan alueen maaseutuelinkeinoviranomaiselle sekä petoyhdyshenkilölle. Poliisille ilmoitetaan vain, jos viranomaiseen ei saada yhteyttä.

Samat ohjeet koskevat kaikkia muitakin suurpetoja kuten karhua, ilvestä ja ahmaa.

Tietoa poliisin roolista susiasioissa löytyy poliisin nettisivuilta.