Mielipiteet: Kumpi tietää enemmän sek­suaa­li­suu­des­ta, sinä vai lap­se­si?

Oulu: Nal­li­ka­ris­sa edessä kym­me­nien mil­joo­nien in­ves­toin­ti­buu­mi

Poliisi haluaa ku­rin­pa­lau­tus­ta kan­na­bis­kes­kus­te­luun

Keskusrikospoliisin Oulun yksikön poliisit ovat lähettäneet Poliisihallitukselle muistion kannabiksesta.

-
Kuva: Arkistokuva.

Oululaiset poliisit toivovat kannabiskeskusteluun kielteisempää sävyä. Tällaisia lausuntoja toivotaan poliisin korkeimmalta taholta, eli Poliisihallitukselta. Se ei tavallisesti ole ottanut kantaa lakien sisältöihin.

Sävyltään myönteinen keskustelu kannabiksesta lisää huumekokeiluja ja –ongelmia. Näin todetaan keskusrikospoliisin Oulun yksiköstä Poliisihallitukselle lähetetyssä muistiossa. Siinä eritellään myös mahdollisten lakimuutosten aiheuttamia haittoja.

Muistion tarkoituksena on saada kannabiksen vastaiseen rintamaan myös viranomaisääniä. Myös poliisin omaa toimintaa kannabisrikollisuuden suhteen pitäisi kehittää.

Muistiossa ehdotetaan muun muassa lakimuutoksia. Poliisi voisi kirjoittaa pienistä kannabisviljelmistä sakon sen sijaan, että rikos käsiteltäisiin oikeudessa. Samalla sakon muuntorangaistusta toivotaan takaisin.

Oikeuskäsittelyyn menisivät enää vakavammat rikokset. Muistiossa arvioidaan myös, että pienimmistä ja selvimmistä kannabisrikoksista kannattaisi poistaa valitusoikeus. Tämä vähentäisi oikeusistuimien työtaakkaa.