Koti: Ou­lu­lai­set Mat­lee­na ja Jori Haa­pa­lai­nen ra­ken­si­vat unel­mien­sa kodin lu­moa­viin mai­se­miin Jää­lin­jär­ven ran­nal­le

Päätoimittajan kolumni: Kou­lu­jen le­vot­to­muus kertoo siitä, että ai­kui­set eivät ole kan­ta­neet vas­tuu­taan

Luitko jo tämän: Sä­de­sie­ni lymysi Oulun po­lii­si­ta­los­sa, po­lii­sin yk­si­näi­nen tais­te­lu päättyi äl­lis­tyt­tä­vään voit­toon kor­keim­mas­sa oi­keu­des­sa

Poh­jo­lan Voima sulkee voi­ma­lai­tok­sia - "sähkön te­ho­pu­lan vaara to­del­li­nen"

Pohjolan Voima kertoo sulkevansa kolme voimalaitosta Etelä-Suomessa. Myös kahden muun laitoksen sulkemista harkitaan.

Suomen sähköomavaraisuus on heikentynyt viime vuosina.
Suomen sähköomavaraisuus on heikentynyt viime vuosina.

Pohjolan Voima (PVO) kertoo sulkevansa kolme voimalaitosta Etelä-Suomessa. Kotkassa kaadettiin torstaina Mussalon maakaasuvoimalaitoksen piippu, ja ensi vuoden loppuun mennessä suljetaan Kristiinankaupungin ja Vaasan öljyvoimalaitokset.

Myös Kristiinankaupungin ja Porin hiilivoimalaitosten sulkemista harkitaan.

Mussalon voimalaitoksen lakkauttamista perustellaan taloudellisilla syillä. Öljyvoimalaitosten lakkauttamisten taustalla on ympäristömääräykset.

Pohjolan Voiman toimitusjohtajan Lauri Virkkusen mukaan Suomen energiaturvallisuus on alkaa olla vaarassa. Virkkusen mukaan tehopulan uhka on todellinen.

Virkkunen sanoo, että tehopula näkyisi siten, että tukkusähkön hinta nousisi erittäin korkealle. Pitkään jatkuessaan tämä nostaisi kuluttajan maksamaa sähkön hintaa. Sähköjakelun katkeaminen on puolestaan epätodennäköistä.

Omavaraisuus heikentynyt

Noin neljäsosa Suomessa kulutetusta sähköstä tuodaan muista maista. Viime vuosina Suomen sähköomavaraisuus on heikentynyt.

Suurin osa tuontisähköstä tulee Ruotsista, Norjasta ja Venäjältä.

Virkkunen sanoo, että tehopula voi realisoitua esimerkiksi silloin, kun kovat pakkaset kurittavat yhtä aikaa sekä Suomea että naapurimaita.

Virkkunen toivoo keskustelua keinoista, joilla sähköntuotanto voitaisiin turvata myös huippukulutuksen aikana. Hän listaa sähkönjakelun turvaamiseen neljä keinoa: uusien voimaloiden rakentamisen lisäksi sähkösiirtoyhteyksiä voidaan parantaa, kulutusta vähentää ja varautumisresurssien ylläpitämistä.

”Kaikki ovat hyviä keinoja. Lyhyen tähtäimen ratkaisu on varautumisresurssien ylläpito siten, että nykyisiä laitoksia pidetään käyttövalmiina pidempään”, Virkkunen sanoo.

PVO:n mukaan Suomen sähköntuotannosta voi poistua vuosina 2010-2016 jopa 1600 megawattia. Se vastaa yhden ydinvoimalaitoksen tuotantoa.