Taivalkoski: Tai­val­kos­ken eronnut kun­nan­joh­ta­ja tie­dot­tees­saan Kun­ta­leh­des­sä: "Minuun is­tu­tet­tiin pelon siemen"

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Mainos: Kaleva Digin ke­sä­tar­jous: 17,90 € 3kk, vain tänään.

Poh­joi­sen yli­opis­tot sopivat yh­tei­sen ark­ti­sen agendan

Oulun, Lapin, Luulajan ja Tromssan yliopistot julkistivat yhteisen arktisen agendan Oulussa torstaina pidetyssä Arctic Europe Forum -tapahtumassa.

-
Kuva: Essi Puuri

Oulun, Lapin, Luulajan ja Tromssan yliopistot julkistivat yhteisen arktisen agendan Oulussa torstaina pidetyssä Arctic Europe Forum -tapahtumassa.

Yhteisellä arktisella toimintaohjelmalla yliopistot etsivät uusia synergioita ja vahvistavat arktisiin kysymyksiin liittyvää tutkimustaan, koulutustaan ja vaikuttavuuttaan.

Yhteistyöllä yliopistot sanovat voivansa myös kasvattaa merkitystään globaalilla pelikentällä.

Koulutuksessa yliopistot tulevat rakentamaan uusia yhteisiä koulutusohjelmia, jotka koostuvat kahden tai useamman yliopiston koulutussisällöistä.

Lisäksi yliopistot rakentavat agendan pohjalta niin sanotun Arctic Corridor -mallin, jolla yliopistojen innovaatioista saadaan syntymään yritystoimintaa entistä tehokkaammin.

Yliopistot edistävät yhteyksiään myös muihin tahoihin, kuten poliitikkoihin, elinkeinoelämän edustajiin ja suureen yleisöön. Yliopistot tekevät yhteistyötä myös Oulun, Rovaniemen, Luulajan ja Tromssan kaupunkien kanssa.