Poh­joi­sen po­lii­seis­ta kol­mas­osa katsoo työ­tur­val­li­suu­den hei­ken­ty­neen – asiak­kaat ovat entistä ag­gres­sii­vi­sem­pia ja ar­vaa­mat­to­mam­pia

Oulun ja Lapin poliisilaitoksen alueelta kyselyyn vastanneista jäsenistä kahden vuoden aikana konkreettista uhkaa on kokenut noin 40 prosenttia.

Video: MTV

Vaikka lähes 60 prosenttia poliiseista katsoo oman työturvallisuutensa pysyneen ennallaan viimeisen kahden vuoden aikana, niin kolmasosa vastaajista katsoi työturvallisuuden heikentyneen.

Asia tulee ilmi syksyllä 2019 toteutetun Suomen Poliisijärjestöjen Liiton jäsenkyselystä. Tilanne on sama niin valtakunnallisesti kuin Pohjois-Suomessa Oulun ja Lapin poliisilaitoksien alueella. Ainoastaan kuusi prosenttia näkee työturvallisuudessa tapahtuneen parannusta.

Jäsenkyselyn perusteella työturvallisuus on heikentynyt etenkin kenttätyössä.

Oulun ja Lapin poliisilaitoksen alueelta kyselyyn vastanneista jäsenistä kahden vuoden aikana konkreettista uhkaa on kokenut noin 40 prosenttia.

Valvonnassa kysymys on muun muassa vastustamisesta, aseella tai nyrkillä uhittelusta ja kiinnioton vastustamisesta, mutta myös tutkinnassa poliisi kohtaa fyysistä vastaan laittamista, sanallista tai fyysistä uhkaamista.

Avoimissa perusteluissa yleisimmin mainitut syyt turvallisuuden heikkenemiseen ovat muuttunut ympäristö ja entistä aggressiivisempi asiakaskunta yhdistettynä riittämättömiin resursseihin, siis liian vähäiseen henkilömäärään.

Asiakkaat ovat entistä aggressiivisempia ja arvaamattomampia, väkivalta poliisia kohtaan on lisääntynyt ja raaistunut. Kynnys käyttää väkivaltaa on laskenut.

Hallitusohjelman mukainen poliisien määrän lisäys 7 500 poliisin ei kyselyn mukaan riitä takamaan suomalaisten turvallisuutta. Näin uskoo 82 prosenttia kyselyyn vastanneista pohjoissuomalaisista poliiseista.