Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin tulos vuo­del­ta 2019 oli yli­jää­mäi­nen

Tuloskasvuun vaikutti ennakoitua suurempi palvelutuotanto viimeisellä neljänneksellä sekä arvioitua suotuisampi kulukehitys muun muassa potilasvakuutusvelan osalta.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tulos vuodelta 2019 oli ylijäämäinen ja toimintakulujen kasvu oli maltillista.
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tulos vuodelta 2019 oli ylijäämäinen ja toimintakulujen kasvu oli maltillista.
Kuva: Kaleva

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tulos vuodelta 2019 oli ylijäämäinen ja toimintakulujen kasvu oli maltillista. Palvelujen kysyntä kasvoi 2,8 prosenttia edellisvuodesta. Varsinaisten lähetteiden määrä kasvoi 2,4, ilman lähetettä saapuneiden 0,5 ja sähköisten konsultaatioiden määrä 8,7 prosenttia.

Kasvaneen kysynnän takia sairaanhoitopiirissä avattiin viime vuonna kolme uutta leikkaussalia ja yksi uusi vuodeosasto.

Hoidossa olleiden potilaiden määrä lisääntyi tasan kaksi prosenttia: toimintavuoden aikana hoidettiin 163 492 eri potilasta. Avohoitokäynnit kasvoivat 3,2 prosenttia, mutta hoitopäivien määrä väheni 0,3 prosenttia.

Synnytysten määrä väheni 16,7 prosenttia. Merkittävän laskun taustalla on Oulaskankaan sairaalan synnytystoiminnan päättyminen vuoden 2018 lopulla. Lisäksi synnytyksen suuntautuivat oman sairaanhoitopiirin ulkopuolelle. Myös yleinen syntyvyyden lasku pienensi synnytysmäärää.

Sairaanhoitopiirin tulos oli 6,7 miljoonaa euroa ylijäämäinen vuonna 2019. Tuloskasvuun vaikutti ennakoitua suurempi palvelutuotanto viimeisellä neljänneksellä sekä arvioitua suotuisampi kulukehitys muun muassa potilasvakuutusvelan osalta. Kustannukset hoidettua potilasta kohden laskivat yhdellä prosenttiyksiköllä.

Toimintatuotot olivat 673,1 miljoonaa euroa, mikä on 4,4 prosenttia edellisvuotta enemmän. Toimintakulut puolestaan olivat 630,5 miljoonaa euroa, mikä on 6,9 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2018.

Henkilöstökulut (358,4 miljoonaa euroa) olivat suurin kuluerä, noin 57 prosenttia. Sairaanhoitopiirin palveluksessa oli vuoden 2019 aikana keskimäärin 6936 henkilöä.

Palvelujen ostot toteutuivat 139 miljoonan euron suuruisina. Aineiden, tarvikkeiden ja tavarahankintojen kokonaiskustannukset olivat 115 miljoonaa euroa.

Muut toimintakulut olivat yhteensä 14,6 miljoonaa euroa sisältäen muun muassa tilavuokrat, kiinteistöverot ja luottotappiot.