Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­ri haluaa reaa­li­ai­kai­sen seu­ran­nan an­ti­bioot­tien ku­lu­tuk­seen – ”Toi­vom­me, että se olisi val­ta­kun­nal­li­nen hanke"

Eri maakuntien välillä kulutuksessa on huomattavia eroja. Pohjois-Pohjanmaalla antibioottien käyttö on valtakunnallisessa vertailussa matalalla tasolla.

Systeemisten bakteerilääkkeiden kulutus (vas.) ja moniresistenttien bakteerien aiheuttamien infektioiden hoidossa käytettävien lääkkeiden kulutus eri sairaanhoitopiireissä vuonna 2018. Käyttöannoksia tuhatta asukasta kohden vuorokaudessa.
Systeemisten bakteerilääkkeiden kulutus (vas.) ja moniresistenttien bakteerien aiheuttamien infektioiden hoidossa käytettävien lääkkeiden kulutus eri sairaanhoitopiireissä vuonna 2018. Käyttöannoksia tuhatta asukasta kohden vuorokaudessa.

THL kertoi maanantaina antibioottien käytön kehittymisestä Suomessa. Eri maakuntien välillä kulutuksessa on huomattavia eroja – etenkin laajakirjoisten antibioottien kohdalla. Pohjois-Pohjanmaalla antibioottien käyttö on valtakunnallisessa vertailussa matalalla tasolla.

Antibiootteja pitäisi käyttää harkiten, sillä bakteereille kehittyy vastustuskyky lääkkeitä kohtaan. Tätä kutsutaan antibioottiresistenssiksi. 

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä toivotaan, että antibioottien kulutusta voitaisiin tulevaisuudessa seurata reaaliaikaisesti. 

– Näin pystyisimme paremmin seuraamaan osastojen antibioottikulutusta, ja jos jossain näyttäisi menevän liian laajakirjoista antibioottia, voisimme ohjeistaa ja kouluttaa – ehkäistä resistenssiä, infektioiden torjuntayksikön osastonylilääkäri Teija Puhto sanoo. 

Puhdon toiveena on, että reaaliaikainen tai lähes reaaliaikainen seuranta saataisiin jos lähivuosina. 

– Toivomme, että se olisi valtakunnallinen hanke. Jos sellaista ei saada aikaan, sen täytyy olla jokaisen sairaanhoitopiirin oma hanke. Tietojen vertailtavuuden kannalta olisi hyvä, että olisi valtakunnallinen ohjelma, josta antibioottitiedot saataisiin ulos. 

Puhto kertoo, että sairaanhoitopiirissä on tehty pitkäjänteistä työtä antibioottien käytössä. Käytännössä tämä tarkoittaa ohjeistusta ja koulutusta, joka alkaa jo ennen kuin lääkärit valmistuvat. Antibioottien käyttöä ohjaa muun muassa antibioottiopas. 

Osastonylilääkärin mukaan laajakirjoisten antibioottien kohdalla kulutus näyttää tänä vuonna sairaanhoitopiirissä vähenevän. Ainakaan se ei ole lisääntymässä.

Puhto uskoo, että terveydenhuollon ammattilaisilla on hyvä tietämys antibioottiresistenssistä. 

– Antibioottiresistenssistä ovat varmasti kaikki kuulleet ja tietävät siitä. Toivon sen vaikuttavan päivittäisiin antibioottien määräämisiin, että mietitään, tarvitseeko potilas antibiootteja ja määrätään mahdollisimman kapeakirjoista.