Poh­jois-Poh­jan­maan liitto sel­vit­tää mah­dol­li­suuk­sia siirtää ta­va­ra­lii­ken­net­tä teiltä rai­teil­le

Pohjois-Pohjanmaan liitto selvittää mahdollisuuksia siirtää tavaraliikennettä kumipyöriltä raiteille, kerrotaan liiton tiedotteessa.

Pohjois-Pohjanmaan liitto selvittää mahdollisuuksia siirtää tavaraliikennettä kumipyöriltä raiteille, kerrotaan liiton tiedotteessa.

Yhdistettyjen kuljetusten edellytykset Pohjois-Pohjanmaalla -hankkeen tarkoitus on lisätä tietoa kestävän liikenteen edellytysten parantamiseksi ja vähähiilisempien kuljetusketjujen parantamiseksi. 

Oulun ja pääkaupunkiseudun välisellä reitillä selvitetään nykyisen tavaraliikenteen tieliikennekuljetusten määrä ja arvo sekä arvioidaan mahdolliset ilmastovaikutukset ja hiilidioksidipäästöt. Tarkasteltavana on yhdistettyjen kuljetusten hintataso, jolla tieliikennekuljetukset voisivat siirtyä raiteille.

Pohjanmaan radan kapasiteetistä ja tarvittavista radan parannustoimenpiteistä tehdään arvio. 

Ylivieskan ja Oulun välillä tarkastellaan liikenteen häiriöherkkyyttä ja raideliikenteen kapasiteetin riittävyyttä tavaraliikenteen liikenne-ennusteen perusteella.

Myös henkilöjunaliikenteen arvioitu kasvu otetaan huomioon. Oulun kolmioraiteen osalta tehdään hyötyselvitys.