Vaalitentti: Katso tal­len­ne Kalevan vaa­li­ten­tis­tä, mukana kuusi ni­me­käs­tä eh­do­kas­ta Oulun vaa­li­pii­ris­tä

Pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta ei ole vi­her­hump­paa – maa­pal­lon läm­pe­ne­mi­nen mah­dol­lis­ta saada kuriin

Joukkoliikenne: Oulussa ha­lu­taan ke­hit­tää jouk­ko­lii­ken­net­tä työ­paik­ka- ja asuin­alueil­la – kolme pal­ve­lu­ta­so­vaih­to­eh­toa esillä rat­kai­suik­si

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva 2 kk 59,90 euroa

Poh­jois-Ii pon­nis­ti Vuoden kyläksi

Pohjois-Ii on valittu Pohjois-Pohjanmaan Vuoden kyläksi 2008. Kylä sai tunnustuksen aktiivisesta kylätoiminnasta Pohjois-Pohjanmaan maakuntapäivillä tiistaina.

Pohjois-Iin kyläläiset Kaija Paasovaara (takana vas.), Meeri Simonen, Anita Sievänen ja Jouni Mähönen iloitsevat kylän saamasta kunniasta. Sisarusparvi Paulus (vas.), Maaria, Emilia ja Petrus Kinnunen esittelevät tunnustuksesta saatua kunniakirjaa.
Pohjois-Iin kyläläiset Kaija Paasovaara (takana vas.), Meeri Simonen, Anita Sievänen ja Jouni Mähönen iloitsevat kylän saamasta kunniasta. Sisarusparvi Paulus (vas.), Maaria, Emilia ja Petrus Kinnunen esittelevät tunnustuksesta saatua kunniakirjaa.
Kuva: Peura Pekka

Pohjois-Ii on valittu Pohjois-Pohjanmaan Vuoden kyläksi 2008. Kylä sai tunnustuksen aktiivisesta kylätoiminnasta Pohjois-Pohjanmaan maakuntapäivillä tiistaina.

"Tämä on todella mahtava tunnustus koko kylän väelle ja yhteistyökumppaneille. Itse kyllä tiedämme olevamme ahkeria ja aikaansaavia, mutta ulkopuolinen tunnustus tuntuu hienolta", Meeri Simoska Pohjois-Iin kyläyhdistyksestä iloitsee.

Pohjois-Ii on 830 asukkaan kylä Iin kunnassa. Valintaperusteissa sitä kehuttiin aktiiviseksi yhteisöksi, joka on pitkäjänteisesti tehnyt työtä kylänsä kehittämiseksi.

Meeri Simoska kertoo vuonna 2003 tehdyn kyläsuunnitelman ohjanneen viime vuosien talkoita. "Asukaskyselyssä esiin nousi sosiaalisen vuorovaikutuksen virittäminen. Perustimme koulun piha-alueesta ja -rakennuksesta kohtaamispaikan, jossa järjestetään harrastustoimintaa eri ikäisille ihmisille."

Myös lähiliikuntapaikat on laitettu uuteen uskoon ja Iijoen suiston Hiastinhaaraa on kunnostettu useassa vaiheessa.

Simoskan mukaan Pohjois-Ii on toiminut tienraivaajana koko Iin kunnalle, joka on alkanut kunnostaa muiden koulujen pihoista samanlaisia toiminta-areenoita. 2 500 euron palkintorahan käytöstä järjestetään jälleen kysely asukkaille.

"Kyläläiset kokevat asian omakseen, kun pystyvät itse vaikuttamaan kohteisiin ja olemaan talkoissa mukana. Silloin ne säästyvät myös ilkivallalta."