Nä­kö­kul­ma: Ou­lu–­Hel­sin­ki-len­nos­ta voi joutua mak­sa­maan itsensä ki­peäk­si, vaikka samaan aikaan ul­ko­mail­le pääsee huo­mat­ta­vas­ti hal­vem­mal­la

Puo­lus­tus­mi­nis­te­riö haluaa ris­ki­ana­lyy­sin Fen­no­voi­man ydin­voi­ma­la­hank­kees­ta – yhtiö tun­nus­taa Ve­nä­jä-kyt­kök­sen riskin pro­jek­til­le

Mainos: Kalevan ti­laa­jan kump­pa­ni­etu­na liput puoleen hintaan Kär­pät-Pe­li­cans ke 27.10. peliin.

Poh­jan­tien uusia ramp­pe­ja aletaan ra­ken­taa kevään aikana Kem­pe­lees­sä

Kempeleessä aletaan rakentaa uusia liittymiä Pohjantielle kevään 2017 aikana. Niiden on tarkoitus olla valmiina vuoden 2018 lopulla.

Zatelliitin alue laajenee Kempeleessä 22 uuden yritystontin verran.
Zatelliitin alue laajenee Kempeleessä 22 uuden yritystontin verran.
Kuva: Tapio Maikkola

Kempeleessä aletaan rakentaa uusia liittymiä Pohjantielle kevään 2017 aikana. Niiden on tarkoitus olla valmiina vuoden 2018 lopulla. Uudet liittymät tulevat Zeppelinin liittymän pohjoispuolelle.

Kempeleen kunta kertoo myös avaavansa uusien yritystonttien haun Zatelliitin alueella. Tontit tulevat uusien ramppien välittömään läheisyyteen.

Tontteja on yhteensä 22 kappaletta. Niiden koot ovat 4300–15400 neliötä. Kempeleen kunnan tavoitteena on, että alueelle tulisi 40 uutta yritystä. Zatelliitin alueella työskentelee nyt noin 600 henkilöä. Uusien yritysten toivotaan tuovan 200 työpaikkaa lisää.

Uusien yritystonttien hakuaika on 7.–28.2.2017.