Kouluruoka: Oulun kou­luis­sa tar­jot­tu oudon ha­jui­nen jau­he­li­ha­keit­to tut­ki­taan la­bo­ra­to­rios­sa

ADHD: Oulussa ke­hi­tet­tiin peli, joka voi jopa pal­jas­taa lapsen ADHD:n

Sirkus: Kahden lapsen äiti sai syk­syl­lä puhelun ja päätti karata sir­kuk­sen matkaan

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Poh­jan­maan por­va­ri­ver­kos­ton tut­ki­muk­sel­le pal­kin­to - Raahen museo mukana pal­ki­tus­sa työ­ryh­mäs­sä

Raahen ja Pietarsaaren kaupunginmuseoiden sekä Keski-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseoiden kaksikielisenä tutkimusyhteistyönä syntynyt kirjasarja on saanut 20 000 euron palkinnon.

Raahen ja Pietarsaaren kaupunginmuseoiden sekä Keski-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseoiden kaksikielisenä tutkimusyhteistyönä syntynyt kirjasarja Pohjanmaan porvareiden vuosisata - Borgarliv i Österbotten on saanut Svenska litteratursällskapet i Finlandin myöntämän 20 000 euron palkinnon. Kirjasarja tarkastelee suku- ja perheverkostojen kautta kyseisten kaupunkien porvarisperheiden elämää 1700-1800 -luvuilla.

– Kyse on muun muassa Kokkolan Rooseista ja Donnereista, Pietarsaaren Malmeista, Raahen Soveliuksista ja Seinäjoen Wasastjernoista. Perheet olivat vahvasti sidoksissa keskenään muun muassa strategisten avioliittojen kautta, joilla sekä niiden vaurautta että poliittista ja sosiaalista vaikutusvaltaa vahvistettiin, mutta toisaalta myös tappiot saattoivat jakautua laajalti verkoston kannettaviksi, Raahen museota työryhmässä edustava museonjohtaja Eija Turunen kertoo.

Näiden perheiden toimilla oli Turusen mukaan huomattava merkitys sekä kaupunkien että ympäröivien pitäjien asukkaiden hyvinvoinnille, alueiden taloudelliselle menestykselle ja kehitykselle että sivistyksellisten vaikutteiden leviämiselle. Vaikka ilmiöt nousevat tarkasteluun perheiden kautta, kyse ei ole perheiden historiankirjoituksesta vaan kuvauksesta siitä, miten erilaiset vaikutteet, tavat ja ideat levisivät Pohjanmaalle kyseisten perheiden toimeliaisuuden ja verkostojen kautta.

– Siksi sarjassa tarkastelua tehdään verkostonäkökulmasta, sanoo Turunen.

Kirjasarjan ensimmäinen osa julkaistiin 2013 kunnioittamaan Kokkolan Roosin talon 200 -vuotista taivalta, se käsitteli asumista ja elämäntapaa. Sarjan toisella osalla haluttiin muistaa merkkivuotta 2015, jolloin Abraham Wasastjernan kuolemasta tuli täyteen 200 vuotta. Teoksessa paneuduttiin elinkeinoelämän verkostoihin.

Sarjan kolmas osa julkaistaan marraskuussa 2018 ja se liittyy Topeliuksen syntymän merkkivuoteen ja tarkastelee henkisen sivistyksen verkostoja ja esimerkiksi aatteellisia virtauksia, tyttöjen koulutusta sekä musiikin ja lukemisen harrastusta.

Työryhmän tavoitteena on tuottaa sarjaan vielä neljäs ja mahdollisesti viides osa.