Uimahallit: Oulun ui­ma­hal­lis­sa ja Ve­si-Ja­tu­lis­sa sul­jet­tu altaita bak­tee­ri­löy­dös­ten vuoksi

Pääkirjoitus: Kiitos, Lumi ja Pyry, ja hyvää matkaa ta­kai­sin kotiin

Oikeudenkäynti: Oulussa isoa huu­me­kaup­paa pyö­rit­tä­neil­le pitkät van­keus­tuo­miot

Pit­kä­ai­kais­työt­tö­mien sak­ko­mak­sut kas­vus­sa – Oulu maksoi viime vuonna 23 mil­joo­naa euroa

Viime vuonna Oulu maksoi Kelalle yli 23 miljoonaa euroa pitkäaikaistyöttömien sakkomaksuja eli työmarkkinatuen kuntaosuutta.

Kela maksaa työttömyystuen kokonaan 300 työttömyyspäivään saakka, jonka jälkeen kunnat joutuvat maksamaan puolet pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuesta, jos ne eivät aktivoi työtöntä 300 päivän kuluessa.
Kela maksaa työttömyystuen kokonaan 300 työttömyyspäivään saakka, jonka jälkeen kunnat joutuvat maksamaan puolet pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuesta, jos ne eivät aktivoi työtöntä 300 päivän kuluessa.
Kuva: Elias Lahtinen

Oulun kaupungin maksamat pitkäaikaistyöttömien sakkomaksut ovat kasvussa.

Viime vuonna Oulu maksoi Kelalle yli 23 miljoonaa euroa pitkäaikaistyöttömien sakkomaksuja eli työmarkkinatuen kuntaosuutta.

Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli yli kaksi miljoonaa euroa ja vuoteen 2014 verrattuna peräti yli 11 miljoonaa euroa.

Sakkomaksu tarkoittaa käytännössä sitä, että Kela maksaa työttömyystuen kokonaan 300 työttömyyspäivään saakka, jonka jälkeen kunnat joutuvat maksamaan puolet pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuesta, jos ne eivät aktivoi työtöntä 300 päivän kuluessa. Tuhannen päivän jälkeen kunnan osuus nousee 70 prosenttiin.

Myös Oulun kaupungin osittain rahoittamaa työmarkkinatukea saavien määrät ovat nousussa. Viime vuonna heitä oli lähes 7 400, vuonna 2015 lähes 6 700 ja vuonna 2014 yhteensä 4 200.

Kasvua selittää osaltaan lakimuutos, jolla pitkäaikaistyöttömäksi määrittelyn raja pudotettiin 500 päivän työttömyysputkesta 300 päivään vuoden 2015 alusta, sanoo Kelan tieto- ja viestintäyksikön pääsuunnittelija Heidi Kemppinen.

Tämä näkyy myös valtakunnallisesti. Kaikkiaan kunnat maksoivat viime vuonna sakkomaksuja yhteensä 426 miljoonaa euroa, kun vastaava summa vuotta aikaisemmin oli 408 miljoonaa euroa ja vuonna 2014 noin 248 miljoonaa euroa.

Myös osittain kuntarahoitteista työmarkkinatukea saavien joukko kasvoi. Viime vuonna sitä sai kaikkiaan 140 000, toissa vuonna 132 000 ja sitä edellisenä vuonna liki 89 000 pitkäaikaistyötöntä koko maassa.

"Oulun sakkosumma korkea"

Oulun maksama sakkosumma on lakimuutoksesta huolimatta korkea, arvioi Pohjois-Pohjanmaan työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun eli TYPin verkostopäällikkö Anna-Liisa Lämsä.

– On totta, että lakimuutos selittää kehitystä suurelta osin ja että se aiheutti hyppäyksen sakkomaksujen määrään likipitäen kaikissa kunnissa. Silti Oulun maksama summa on korkea, kun sitä suhteutetaan kaupungin asukaslukuun tai työttömien määrään.

Oulun yhtenä ongelmakohtana Lämsä pitää sitä, että kaupunkiin muuttaa jatkuvasti ihmisiä, joilla ei ole työpaikkaa.

– Oulu on vetovoimainen kaupunki, jonne muutetaan muualta paremman toivossa. Tämä ilmiö on tunnustettu jo pidemmän aikaa. Moni ajattelee, että isommassa kaupungissa on enemmän mahdollisuuksia, mutta myös kilpailu on kovaa.

Myös Oulun työllisyystilanne on viime aikoina kohentunut, mutta hitaammin kuin monessa muussa suuressa kaupungissa, Lämsä arvioi.

Oman haasteensa tuo myös se, että pitkäaikaistyöttömät ovat hyvin heterogeeninen ryhmä, joista osa on työkykyisiä ja osa ei.