Pi­ki­saa­res­ta kult­tuu­rin ja mat­kai­lun kär­ki­paik­ka, kau­pun­gin­kir­jas­to mo­ni­puo­li­sem­paan käyt­töön – Oulun kau­pun­gin kult­tuu­ri­stra­te­gia esittää kult­tuu­ria ny­kyis­tä laa­jem­pi­alai­sem­mak­si voi­ma­va­rak­si

Kaupunginhallitus hyväksyi Oulun kaupungin kulttuuristrategian, joka menee vielä valtuuston käsiteltäväksi.

Oulun Tilapalvelut esittää, että Pikisaaresta muodostetaan luovien alojen ja kulttuurimatkailun kärkikohde.
Oulun Tilapalvelut esittää, että Pikisaaresta muodostetaan luovien alojen ja kulttuurimatkailun kärkikohde.
Kuva: Jukka Leinonen

Kaupunginhallitus hyväksyi Oulun kaupungin kulttuuristrategian, joka menee vielä valtuuston käsiteltäväksi.

Oulun kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina Oulun kaupungin kulttuuristrategian, joka menee vielä valtuuston hyväksyttäväksi. Strategiassa linjataan Oulun kulttuurin kulmakohdat tulevan kymmenen vuoden ajalle.

Yksi tärkeä etappi on haku Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodelle 2026. Strategian olisi tarkoitus astua voimaan mahdollisimman pian, sillä hakemus jätetään jo tämän vuoden toukokuussa.

– Tietysti strategia ulottuu vuoteen 2030 saakka, ja Oulu 2026 on kokonaisuudessa yksi yksittäinen toimi – silti iso kimmoke, miksi kulttuuristrategiaa lähdettiin tekemään, sanoo teossa mukana ollut kaupungin kulttuurijohtaja Samu Forsblom. Strategiaa tehtiin reilu vuosi viime vuoden marraskuusta alkaen.

Ohjelmia ovat sivistys-, ympäristö- ja arkkitehtuuriohjelmat, keskustavisio 2040, suistovisio, sekä matkailustrategian toimenpideohjelma.

Käytännön toimia ovat muun muassa kulttuurilaitosten tilojen käytön monipuolistaminen ja päivittäminen tulevaisuuden tarpeisiin – esimerkiksi keskustan kirjaston ja Luuppi-kokonaisuuden – Oulun pohjoisen kulttuurimatkailun kehittäminen yritysten kanssa, alakulttuurien ja pohjoisten kulttuuri-ilmiöiden esille tuonti, toimintamalli kuntalaisten oman kulttuuritoiminnan edistämiseksi ja lastenkulttuurikeskuksen perustaminen.

Annetuissa lausunnoissa Oulun Tilapalvelut esittää, että Pikisaaresta muodostetaan luovien alojen ja kulttuurimatkailun kärkikohde. Business Oulu haluaisi sinne rakennettavan piensataman ja venelaiturin. Sen mielestä esillä ollut Areena-hanke toisi Oululle näkyvyyttä ja mahdollisuuksia kilpailla isoista tapahtumista. Hyvinvointilautakunta kytkisi kulttuuristrategian paraikaa valmisteilla olevaan ikäpoliittiseen ohjelmaan, tämänvuotiseen vuonna 2020 mielenterveys- ja päihdeohjelmaan sekä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan.

– Isoin muutos edellisiin strategioihin verrattuna on, että kulttuuri nähdään koko kaupunkikonsernin voimavarana. Esimerkiksi mikä merkitys sillä on kaupunkisuunnittelussa, matkailussa tai elinkeinopuolella. Ennen kulttuuri ja taide on nähty enemmän itseisarvon kautta. Kulttuuri siis halutaan muihinkin neuvottelupöytiin päätöksenteossa kuin vain sen omiinsa, Forsblom selventää.

Strategian kolme päälinjausta ovat hänen mukaansa seuraavat: Oulun kehittäminen fyysisenä paikkana oman identiteettinsä kautta. Laajana paikkakuntana aluekulttuurikin tulisi huomioida tehokkaasti. Oulun tulee olla kasvava kotipesä myös taiteilijoille, ja aivopako Etelä-Suomeen tyrehtyisi.