Pi­ki­saa­ren kou­lu­tus­ti­lat ha­lu­taan käyt­töön – val­tuus­to­aloit­tees­sa esi­te­tään op­pi­lai­tos­ti­lo­jen maa­poh­jan hank­ki­mis­ta kau­pun­gil­le

Pikisaaresta vapautuu tiloja, kun Oulun seudun ammattiopiston Pikisaaren yksikkö lähtee pois nykyisistä tiloistaan.

Pikisaaresta vapautuu tiloja, kun Oulun seudun ammattiopiston Pikisaaren yksikkö lähtee pois nykyisistä tiloistaan. SDP:n valtuutettu Yrjö Harju on jättänyt valtuustoaloitteen, jossa esitetään toimia Pikisaaren oppilaitostilojen maapohjan hankkimiseksi kaupungin omistukseen.

Aloitteessa esitetään, että siten tiloja voitaisiin käyttää uuden taiteen kehittämiseen, käsityöhön ja galleriatoimintaan.

Kaupunginhallitus käsitteli tiistaina valtuustoaloitetta ja totesi, että koko seitsemän rakennusta kattavasta alueesta ollaan valmistelemassa kehittämissuunnitelma, jossa ideoidaan alueen käyttöä ja tutkitaan liiketoiminnan perusteita. Suunnitelmaa on tekemässä Business Oulu -liikelaitos.