Pe­rus­suo­ma­lai­set eh­dot­taa: Aviossa syn­nyt­tä­vil­le elä­ke-etu

Perussuomalaiset laskisi avioliitossa synnyttävien eläkeikää.

Perussuomalaiset laskisi avioliitossa synnyttävien eläkeikää. Kansanedustaja Pentti Kettusen lakialoitteen on allekirjoittanut yhteensä 16 perussuomalaisten edustajaa. Allekirjoittajien joukossa on myös ryhmänjohtaja Jari Lindström.

Lakialoitteessa ehdotetaan, että avioliitossa miehen kanssa elävä nainen, joka synnyttää 1-3 lasta, pääsisi eläkkeelle muita aiemmin. Ensimmäisen lapsen syntymä alentaisi naisen eläkeikää kolmella vuodella. Toinen ja kolmas lapsi alentaisivat sitä kaksi vuotta.

Kolme lasta synnyttävä nainen pääsisi siten eläkkeelle seitsemän vuotta lakisääteisen eläkkeen täyttymistä ennen. Etuuden saisi vain silloin, kun ainakin toinen puolisoista on Suomen kansalainen.

Perussuomalaiset perustelevat ehdotustaan sillä, että se parantaisi naisten asemaa. Myös avioliiton merkitys heidän mukaansa paranisi.

- Nuoret eivät ymmärrä sitä, miten turvaton naisen asema on, kun mennään avoliittoon, Kettunen sanoo.

Hän kertoo olevansa huolestunut myös syntyvyyden laskusta ja siitä, että maahanmuuttajille syntyy suhteessa enemmän lapsia kuin kantaväestölle.

- Samalla kun parannetaan naisen asemaa, pyritään lisäämään syntyvyyttä nimenomaan avioliitossa, Kettunen painottaa.