Mainos

Pe­ru­kir­jan voi jättää myös hau­taus­toi­mis­ton teh­tä­väk­si – ”Hoi­dam­me kaikki hau­taus­pal­ve­lut kii­reet­tö­mäs­ti ja koh­taam­me jo­kai­sen asiak­kaam­me yk­si­löl­li­ses­ti”

Perukirjassa täytyy ottaa huomioon monta käytännön asiaa. Marja Vanhala rohkaisee jättämään perukirjan laatimisen ulkopuoliselle.

Oulun hautaustoimistossa perunkirjoituksia on tehty jo 90-luvulta asti. Suurin osa Oulun hautaustoimiston asiakkaista antaa muiden hautauspalveluiden lisäksi myös perukirjan laatimisen hautaustoimiston hoidettavaksi. Oulun Hautaustoimisto auttaa perukirjan laatimisessa silloinkin, kun muut hautauspalvelut eivät ole tulleet heidän kauttaan.
Oulun hautaustoimistossa perunkirjoituksia on tehty jo 90-luvulta asti. Suurin osa Oulun hautaustoimiston asiakkaista antaa muiden hautauspalveluiden lisäksi myös perukirjan laatimisen hautaustoimiston hoidettavaksi. Oulun Hautaustoimisto auttaa perukirjan laatimisessa silloinkin, kun muut hautauspalvelut eivät ole tulleet heidän kauttaan.

Kun läheinen kuolee, on omaisilla surun lisäksi edessä monenlaisia hoidettavia käytännön asioita.

Yksi pakollisista järjestelyistä on perunkirjoitus. Perukirja täytyy olla tehtynä kolmen kuukauden sisällä vainajan kuolemasta.

Arvo Kova Oy:n Marja Vanhala rohkaisee jättämään perukirjan laatimisen ulkopuoliselle, sillä se säästää aikaa ja helpottaa huomattavasti käytännön järjestelyitä.

”Arvo Kova Oy:n hautaustoimistossa on osaamista ja ammattitaitoa laatia perukirja. Usein, kun ulkopuolinen katsoo asioita, saattaa perunkirjoitukseen ja perinnönjakoon liittyen avautua erilaisia asioita kuin itse tehdessä”, Vanhala sanoo.

Oulun hautaustoimistossa perunkirjoituksia on tehty jo 90-luvulta asti. Hautaustoimistoon on helppo tulla surun keskelläkin, sillä hautauspalveluiden ammattilaiset tietävät, että rakkaan kuollessa omaiset voivat olla herkässä tilassa. Siksi on tärkeää panostaa kiireettömään ja lämpimään kohtaamiseen.

”Meidän tehtävämme on olla omaisten rinnalla vaikeassa tilanteessa ja helpottaa surutyötä. Hoidamme kaikki hautauspalvelut kiireettömästi ja kohtaamme jokaisen asiakkaamme yksilöllisesti. Joskus perunkirjoituksessa saattaa olla ristiriitojakin, mutta aina lopussa omaiset ovat olleet onnellisia, kun asiat ovat selvinneet parhain päin”, Vanhala sanoo.

Perunkirjoitus alkaa tarvittavien tietojen keräämisellä

Perunkirjoituksen valmistelu aloitetaan heti kuoleman jälkeen. Ensin tilataan sukuselvitys ja selvitetään vainajan varallisuus kuolinpäivänä. Omaiset vastaavat tietojen keräämisestä, ellei toisin sovita. Perukirjaan kirjataan myös mahdollinen testamentti ja avioehto.

”Me autamme omaisia ja neuvomme, mitä asiakirjoja perunkirjoitusta varten tarvitaan ja mistä ne saadaan. Lopuksi katsotaan vielä yhdessä, onko kaikki aineistot kerättynä vai tarvitaanko lisää tietoja. Näiden tietojen pohjalta alan laatia perukirjaa”, Vanhala kertoo.

Aiemmin kuolleen puolison varallisuus voi vaikuttaa perukirjaan, jos omaisuutta ei ole jaettu aiemmin. Joskus omaisuuden arvo on ehtinyt muuttua vuosien saatossa.

”Esimerkiksi jos omakotitaloa on remontoitu tai sen kunto on huonontunut aiemmin kuolleen puolison kuoleman jälkeen, myös hänen varallisuustiedot täytyy päivittää leskenkuolinpäivään. Kun ensin kuolleen puolison varallisuus on jo verotettu, täytyy varmistaa, ettei omaisuutta veroteta uudelleen”, Vanhala selventää.

Perukirjan laatimisen jälkeen kuolinpesän osakkaille järjestetään perunkirjoitus.
Perukirjan laatimisen jälkeen kuolinpesän osakkaille järjestetään perunkirjoitus.

Perunkirjoitus ei ole perinnönjako

Kun perukirja on laadittu, kuolinpesän osakkaille järjestetään perunkirjoitus, jossa perukirja käydään läpi ja vahvistetaan. Tilaisuuden jälkeen perukirja toimitetaan verottajalle.

Perunkirjoituksessa ei ole vielä kyse perinnönjaosta. Perukirjaan kerätään verottajalle vainajan varallisuustieto ja tehdään omaisuudesta yhteenveto, jonka jälkeen voidaan tehdä perinnönjako.

Jos kaikki on selkeää, hautaustoimistossa voidaan tehdä perunkirjoituksen jälkeen myös perinnönjako.

”Sopimusjaossa kaikkien kuolinpesän osakkaiden on oltava paikalla tai valtakirjalla voi myös valtuuttaa toisen henkilön edustamaan itseään. Perinnönjako voidaan tehdä sellaisissa tilanteissa, joissa kuolinpesän osakkailla on selkeä tieto siitä, miten perintö jakautuu”, Vanhala sanoo.

Perunkirjoitus voidaan tehdä myös sähköisesti

Perukirjan laatiminen tehdään Oulun hautaustoimistossa suurelta osin sähköisesti.

”Yleensä perukirjan laatimisen aikataulu on eniten kiinni sukuselvitysasiakirjojen saapumisesta. Me saamme tehtyä perukirjan kohtuullisella aikataululla, mutta jos sukuselvityksessä kestää jostain syystä pidempään, voidaan perunkirjoitukselle hakea jatkoaikaa”, Vanhala sanoo.

Koronavuoden aikana Oulun hautaustoimisto on hoitanut muiden hautauspalveluiden lisäksi myös perunkirjoituksen etänä.

”Usein tutustun omaisiin jo hautajaisten käytännön järjestelyiden sopimisen yhteydessä, jolloin perunkirjoitustilaisuus voidaan järjestää myös etänä. Tällöin allekirjoitukset tehdään sähköisesti verkkopankkitunnuksilla Visman kautta”, Vanhala kertoo.

Arvo Kova Oy on perheyritys, joka tarjoaa hautauspalvelut vuosikymmenien kokemuksella ja ammattitaidolla. Arvo Kova Oy:n hautaustoimistot palvelevat Oulun keskustan lisäksi myös Iissä, Kempeleessä ja Oulunsalossa.

Tutustu Arvo Kova Oy:n toimintaan osoitteessa www.arvokovaoy.fi.

Info

Oulun Hautaustoimisto

Asemakatu 21, 90100 Oulu

Puh. (08) 311 2158 (24h)


Iin Hautaustoimisto ja Kukkakauppa

Haminantie 1, 91100 Ii

Puh. (08) 817 6100 (24h)


Keijun Kukkapuoti, Kempele

Ollilantie 4, 90440 Kempele

Puh. (08) 515 954


Kukka & Lahja Ruusu, Oulunsalo

Kauppakeskus Kapteeni, 90460 Oulunsalo

Puh. (08) 520 9180