Mainos: Anna lah­jak­si pai­kal­li­sym­mär­rys­tä. Tutustu Kalevan joulun ti­laus­tar­jouk­siin klik­kaa­mal­la tästä.

Per­heen­yh­dis­tä­mis­pää­tök­siä tehtiin viime vuonna ensi kertaa yli 10 000 ja kasvun odo­te­taan jat­ku­van

Ulkomaalaisia koskevien perheenyhdistämisten määrä on kaksinkertaistunut vuosikymmenessä ja määrän ennustetaan jatkavan kasvuaan.

Ulkomaalaisia koskevien perheenyhdistämisten määrä on kaksinkertaistunut vuosikymmenessä ja määrän ennustetaan jatkavan kasvuaan. Maahanmuuttovirasto teki viime vuonna ensi kertaa yli 10 000 perheenyhdistämispäätöstä. Niistä yli 80 prosenttia oli myönteisiä.

– Suomi kansainvälistyy. Puolisoita tulee todennäköisesti koko ajan enemmän ulkomailta. Myös myönteiset turvapaikkapäätökset poikivat pienellä viiveellä perheenyhdistämisiä, kuvailee sisäministeriön Maahanmuutto-osaston ylijohtaja Jorma Vuorio.

Viime vuonna perheenyhdistämiset lisääntyivät eritoten kansainvälistä suojelua saaneita koskien, kun maahan sankoin joukoin tulleet irakilaiset alkoivat saada turvapaikkapäätöksiä. Vain myönteisen päätöksen saanut voi ryhtyä perheenkokoajaksi.

Maahanmuuttovirasto teki viime vuonna vajaat 2700 kansainvälistä suojelua saaneiden perheenjäseniä koskevaa perheenyhdistämispäätöstä. Määrä jäi silti Maahanmuuttoviraston ennakoimaa 3000–3500 pienemmäksi.

Tulorajat tekisivät tiukkaa

Perheenyhdistämisten ehtoja tiukennettiin toissa vuonna niin, että toissijaisista tai tilapäistä suojelua saavien vanhojenkin perheenjäsenten on täytettävä toimeentuloedellytys. Aiemmin vaatimus koski vain niin sanottuja uusia perheitä, eli vaikkapa avioliittoja, jotka on solmittu vasta sen jälkeen, kun perheenkokoaja on saapunut Suomeen.

Toimeentuloedellytys ulotettiin koskemaan myös kiintiöpakolaisten ja turvapaikan saaneiden vanhoja perheenjäseniä, jos näiden perheenyhdistämishakemuksia ei laiteta vireille kolmen kuukauden kuluessa turvapaikkapäätöksestä tai pakolaisstatuksen tiedoksi saamisesta.

Esimerkiksi kahden aikuisen ja kahden lapsen perheeltä vaaditaan Maahanmuuttoviraston "suuntaa-antavan" taulukon mukaan 2600 euron kuukausittaiset nettotulot. Tulorajojen täyttäminen tekisi tiukkaa monelle ikänsä Suomessa asuneellekin perheelle.

– Kansainvälistä suojelua saaneiden perheenkokoajien perheenyhdistämishakemukset lisääntyivät viime vuonna 58 prosenttia. Niin sanotulla kiristyksellä ei näkemykseni mukaan ollut kauheasti merkitystä, Vuorio sanoo.