Liikenne: Testaa Kalevan vi­sal­la, pär­jäi­sit­kö Oulun han­ka­lim­mis­sa ris­teyk­sis­sä

Historia: Oulussa riitti ra­ken­ta­mi­sen rys­ket­tä 2000-lu­vun alussa, kun Kaak­ku­ri paisui ja Nokiaa ra­ken­net­tiin

Jääkiekko: Kärpät hävisi taas, putosi sarjan pe­rän­pi­tä­jäk­si

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Pe­las­tus­pal­ve­lut ha­lut­tiin avata yk­si­tyis­yh­tiöil­le – mi­nis­te­riön vas­tus­tus kaatoi suun­ni­tel­mat

Yksityisille yhtiöille kaavailtiin lainvalmistelun yhteydessä mahdollisuutta alkaa järjestää pelastuspalveluja.

Kalvolan VPK:n palokunnan päällikön Ari Sulanderin mukaan yhdistyksellä on toistaiseksi riittänyt vapaaehtoisia toimintaan. Sulander ei usko, että yritykset voisivat hoitaa haja-asutusalueiden pelastustehtäviä sopimuspalokuntia taloudellisemmin.
Kalvolan VPK:n palokunnan päällikön Ari Sulanderin mukaan yhdistyksellä on toistaiseksi riittänyt vapaaehtoisia toimintaan. Sulander ei usko, että yritykset voisivat hoitaa haja-asutusalueiden pelastustehtäviä sopimuspalokuntia taloudellisemmin.
Kuva: Juhani Salo

Yksityisille yhtiöille kaavailtiin lainvalmistelun yhteydessä mahdollisuutta alkaa järjestää pelastuspalveluja. Oikeusministeriön kriittinen kanta kuitenkin muutti suunnitelmat.

Yrityksillä voi nykyisin olla omia palokuntia esimerkiksi tehdasalueilla. Lainvalmistelussa ei olisi puututtu tähän. Sen sijaan lisäys olisi mahdollistanut, että esimerkiksi uudet yhtiöt, kuten vaikkapa vartiointifirmat, voisivat hoitaa pelastustehtäviä. Pohjoismaista näin toimitaan nykyisin Tanskassa.

Viime elokuun lopussa lausuntokierrokselle lähteneessä pelastustoimen järjestämistä koskevassa hallituksen esityksen luonnoksessa oli kirjaus, että nykyisten sopimuspalokuntien lisäksi pelastustoimen palveluita voisivat järjestää myös ”muut yhteisöt”. Lisäystä on tarkennettu luonnoksen perusteluissa.

– Poiketen voimassa olevasta säännöksestä palvelujen tuottamisessa voitaisiin käyttää muutakin kuin pelastusalalla toimivaa yhteisöä, kuten yhtiötä, perusteluissa todetaan.


Yhteisöille ei saisi kuitenkaan lausunnon mukaan antaa tehtäviä, joihin liittyisi merkittävää julkisen vallan käyttöä. Oikeusministeriö silti tarttui lisäysesitykseen omassa, marraskuun lopussa jätetyssä lausunnossaan.

Ministeriön mukaan pelastustoimen tehtävät voivat mahdollisesti olla perustuslain mukaisia julkisia hallintotehtäviä, joita saisi antaa muiden kuin viranomaisten hoidettavaksi ainoastaan perustelluista syistä.

– Edellä sanottuun nähden on vaikeasti sovitettavissa lakiehdotuksen lähtökohta siitä, että palvelujen tuottamisessa voitaisiin käyttää myös muita kuin pelastusalalla toimivia yhteisöjä. Ehdotus vaatii tältä osin uudelleenarviointia ja kestäviä lisäperusteluja, todetaan ministeriön lausunnossa.

Sisäministeriön pelastusylijohtajan Esko Koskisen mukaan oikeusministeriön lausunto vaikutti siihen, että muita yhteisöjä käsittelevä kohta poistettiin pelastustoimen järjestämislain luonnoksesta.

– Yhtiöajatus on poistettu nykyisestä versiosta. Sitä ei pidetä enää mahdollisena, sanoo Koskinen.


Maantieteellisesti Suomesta on 90 prosenttia sopimuspalokuntien vastuualueella, ja sisäministeriön mukaan ne ovat mukana vajaassa puolessa kaikista tehtävistä.

Esimerkiksi Hämeenlinnan Kalvolassa toimiva vapaapalokunta Kalvolan VPK on hoitanut viime vuonna 130 hälytystehtävää alueellaan. Kalvolan VPK hoitaa myös alueensa ensivastetehtäviä.

Kalvolan VPK:n palokunnan päällikkö Ari Sulander toivoisi, että yhteistyö pelastuslaitosten kanssa sujuisi entistä paremmin.

– Kanssakäynti sujuu aina paremmin, mitä enemmän tehdään yhdessä, sanoo Sulander.