Pe­las­tus­lai­tok­sel­ta tiukka ohje Ou­lais­ten tul­va­ti­lan­tee­seen: "Nyt ei ole oi­keas­ti mitään järkeä lähteä kat­so­maan vettä, sitä on" – tie edel­leen poikki

Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tok­sel­la on ol­lut Mat­ka­ni­va-Pe­ri­kan­gas -alu­een tul­va­ti­lan­ne seu­ran­nas­sa ja työ­lis­tal­la lau­an­tai-il­las­ta läh­tien.

Matkanivassa olevan Knuutilantien varressa vesi virtaa vuolaasti pikkuteiden yli. Matkanivassa olleet sadekuurot ovat nostaneet veden pelloille ja metsiin. Matkanivantien varressa olevat pellot ovat muuttuneet järviksi. Perikankaantie, Oulainen. Kylvöt saivat rankkakasteen, kun Matkanivassa satoi vettä lauantai-illan ja sunnuntaiaamupäivän välissä 120 millimetriä.
Matkanivassa olevan Knuutilantien varressa vesi virtaa vuolaasti pikkuteiden yli.
Matkanivassa olevan Knuutilantien varressa vesi virtaa vuolaasti pikkuteiden yli.
Kuva: Sirpa Kortet

Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tok­sel­la on ol­lut Mat­ka­ni­va-Pe­ri­kan­gas -alu­een tul­va­ti­lan­ne seu­ran­nas­sa ja työ­lis­tal­la lau­an­tai-il­las­ta läh­tien.

Tieliikennekeskus tiedotti maanantaina aamulla, että tie 18321 on edelleen poikki, koska tiellä on vettä.

Ve­si­sa­tei­den myö­tä ti­lan­ne al­koi ke­hit­tyä sii­tä, kun peh­men­nee­seen Pe­ri­kan­kaan­tie­hen juut­tui au­to kiin­ni. Au­to oli saa­tu ir­ro­tet­tua trak­to­rin avul­la.

– Pe­las­tus­lai­tok­sen mön­ki­jäl­lä eva­kuo­i­tiin au­tos­ta kak­si hen­ki­löä kui­val­le maal­le, päi­vys­tä­vä pa­lo­mes­ta­ri Joo­se Ve­te­läi­nen ker­too.

Seu­raa­vak­si pe­las­tus­lai­tos sul­ki kul­ke­mi­sen Pe­ri­kan­kaan­tiel­lä tien mo­lem­mis­ta päis­tä.

Perikankaantie, Oulainen.
Perikankaantie, Oulainen.
Kuva: Sirpa Kortet

Toi­nen ajo­kiel­to on lai­tet­tu Mat­ka­ni­van­tien ris­teyk­seen, niin sa­no­tun nuo­ri­so­seu­ran ris­teyk­sen koh­dal­le. Poh­joi­sen sul­ku on Hie­ta­pe­rän­tien hiek­ka­tiel­lä. Kolmas sulku on Lumimetsäntiellä. 

Pe­las­tus­lai­tok­sen oh­jeis­tus on, et­tä sul­ku­ja on kun­ni­oi­tet­ta­va, ei­kä läh­det­tä­vä uh­ka­roh­ke­as­ti koit­ta­maan, pää­see­kö jo­ten­kin ete­ne­mään.

Myös tul­va-asi­as­ta kiin­nos­tu­neil­le kun­ta­lai­sil­le vi­ra­no­mai­set toi­vo­vat malt­tia, vaik­ka asia he­rät­täi­si­kin ute­li­ai­suut­ta. Uh­ka­na ovat uu­det vaa­ra­ti­lan­teet.

– Nyt ei ole oi­ke­as­ti mi­tään jär­keä kat­so­maan, on­ko siel­lä vet­tä. Sitä on, Ve­te­läi­nen pai­not­taa.

Pe­las­tus­lai­tok­sel­la on tie­dos­sa, et­tä Pe­ri­kan­kaan­tien var­res­sa ole­vat asuk­kaat ovat mo­tis­sa. Ti­lan­ne on kui­ten­kin rau­hal­li­nen ja hal­lin­nas­sa.

– Me ei voi­da nyt muu­ta kuin suo­ja­ta alu­et­ta ja odot­taa. Oh­je on, et­tä soit­to 112 -nu­me­roon, jos tu­lee hä­tä­ti­lan­ne, hän ker­taa.

Noin kahdeksan aikaan sunnuntai-iltana tiet tulvivat edelleen. Veteläisen mukaan ei auta kuin odotella veden laskemista. 

– Huomenna ei onneksi pitäisi sataa. Onneksi ei ole myöskään tarvinut hätistää pois tulvaa katsomaan tulleita sivullisia. Ihmiset ovat noudattaneet medialle annettuja ohjeita, hän kiittelee. 

Matkanivassa olleet sadekuurot ovat nostaneet veden pelloille ja metsiin.
Matkanivassa olleet sadekuurot ovat nostaneet veden pelloille ja metsiin.
Kuva: Sirpa Kortet
Kylvöt saivat rankkakasteen, kun Matkanivassa satoi vettä lauantai-illan ja sunnuntaiaamupäivän välissä 120 millimetriä.
Kylvöt saivat rankkakasteen, kun Matkanivassa satoi vettä lauantai-illan ja sunnuntaiaamupäivän välissä 120 millimetriä.
Kuva: Sirpa Kortet
Matkanivantien varressa olevat pellot ovat muuttuneet järviksi.
Matkanivantien varressa olevat pellot ovat muuttuneet järviksi.
Kuva: Sirpa Kortet

Juttua päivitetty klo 20:10. 

Olitko paikalla Oulaisissa? Lähetä kuva tulvavesistä lomakkeella tai puhelimella numeroon 13222.