Mielipiteet: Kumpi tietää enemmän sek­suaa­li­suu­des­ta, sinä vai lap­se­si?

Oulu: Nal­li­ka­ris­sa edessä kym­me­nien mil­joo­nien in­ves­toin­ti­buu­mi

Pe­las­ta­kaa Lapset ry avaa uuden per­he­kun­tou­tus­yk­si­kön Oulun Kas­tel­liin

Kastellin perhekuntoutusyksikkö Onnelassa on tilat neljälle perheelle ja moniammatillista henkilökuntaa seitsemän henkilöä.

Lasten oikeuksien ja hyvinvoinnin toteutumista edistävä kansalaisjärjestö Pelastakaa Lapset on avaamassa uuden perhekuntoutusyksikön Kastelliin Oulussa.

Toiminnan on määrä alkaa tänään maanantaina.

– Olemme lähteneet vahvistamaan tarjoamiamme perheiden palveluita nyt Oulun seudulla. Meillä on perhekuntoutuksesta ja sen vaikuttavuudesta hyviä kokemuksia Turussa ja Vantaalla toimivien yksiköittemme Suvikummun ja Tyrskyn tulosten ja palautteen pohjalta. Kummassakin olemme viime vuoden lopulla suuren kysynnän vuoksi lisänneet henkilökuntaa ja paikkamäärää, kertoo palvelutoiminnan johtaja Anu Lehto Pelastakaa Lapset ry:n tiedotteessa.

Kastellin perhekuntoutusyksikkö Onnelassa on tilat neljälle perheelle ja moniammatillista henkilökuntaa seitsemän henkilöä.

Perhekuntoutus on koko perheen kuntoutusta, mutta sosiaalihuolto- tai lastensuojelulain mukaisena toimintana erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että lapsen etu, osallisuus ja turvallisuus taataan kaikissa olosuhteissa ja tilanteissa, järjestö kertoo.

Kuntoutusjakson pituus on keskimäärin 3-9 kuukautta.

Onnelassa on lisäksi mahdollisuus lyhytaikaiseen, kriisitilanteisiin vastaavaan perhekuntoutukseen osastolla.