Nä­kö­kul­ma: Ou­lu–­Hel­sin­ki-len­nos­ta voi joutua mak­sa­maan itsensä ki­peäk­si, vaikka samaan aikaan ul­ko­mail­le pääsee huo­mat­ta­vas­ti hal­vem­mal­la

Puo­lus­tus­mi­nis­te­riö haluaa ris­ki­ana­lyy­sin Fen­no­voi­man ydin­voi­ma­la­hank­kees­ta – yhtiö tun­nus­taa Ve­nä­jä-kyt­kök­sen riskin pro­jek­til­le

Mainos: Kalevan ti­laa­jan kump­pa­ni­etu­na liput puoleen hintaan Kär­pät-Pe­li­cans ke 27.10. peliin.

Paula Leh­to­mä­ki va­lit­tiin Suo­mi-Ve­nä­jä-seu­ran pu­heen­joh­ta­jak­si

Suomi–Venäjä-seuran valtuusto valitsi lauantaina seuran uudeksi puheenjohtajaksi kansanedustaja Paula Lehtomäen.

Suomi–Venäjä-seuran valtuusto valitsi lauantaina seuran uudeksi puheenjohtajaksi kansanedustaja Paula Lehtomäen. Puheenjohtajakausi kestää vuodet 2014–2017.

Varapuheenjohtajiksi valittiin kansanedustaja Jouko Skinnari ja liiketoimintavastaava Sanna Iskanius.

Väistyvä puheenjohtaja suurlähettiläs Heikki Talvitie valittiin johtamaan seuran valtuustoa.

Suomi–Venäjä-seura on perustettu 70 vuotta sitten. Seuralla on noin 12 600 jäsentä.