Pa­ri­suh­de vä­hen­tää juo­mis­ker­to­ja ja al­ko­ho­lin riip­pu­vuus­oi­rei­ta – tut­ki­muk­sen mukaan var­sin­kin hu­ma­la­ha­kui­nen juo­mi­nen vä­he­nee, mutta vain mie­hil­lä

Parisuhde on tutkimusten mukaan hyväksi erityisesti miesten terveydelle.

Tutkimuksen mukaan parisuhde tuo sosiaalista kontrollia muun muassa alkoholin juomiseen.
Tutkimuksen mukaan parisuhde tuo sosiaalista kontrollia muun muassa alkoholin juomiseen.
Kuva: Teija Soini

Parisuhde on tutkimusten mukaan hyväksi erityisesti miesten terveydelle. Mutta ulottuuko parisuhteen suojaava vaikutus myös niihin, jotka ovat perinnöllisesti alttiita liialliselle alkoholin käytölle? Kansainvälinen tutkimus selvitti asiaa suomalaisen geeniaineiston pohjalta.

Addiction-tiedelehdessä lokakuussa julkaistun tutkimuksen vastaus on kyllä. Tulosten perusteella parisuhde vähentää juomiskertoja ja alkoholin riippuvuusoireita molemmilla sukupuolilla. Voimakkaimmin parisuhde kuitenkin suojaa humalahakuiselta juomiselta, mutta vain miehiä.

Tutkimusaineistona oli 1  200 miestä ja naista Kaksosten kehitys ja terveys -tutkimuksesta. Osallistujat olivat 20–26-vuotiaita. Tutkijoiden käytössä olivat kaksosten geenitiedot ja haastattelut, joissa oli kysytty muun muassa parisuhteista ja alkoholin käytöstä.

Tutkimuksessa esiin tullut sukupuolten välinen ero vahvistaa aiempia tutkimustuloksia siitä, että miehet saavat parisuhteista enemmän terveyshyötyjä kuin naiset.

Parisuhteesta tukea ja kontrollia

Tutkimusta oli tekemässä yhteensä yhdeksän henkilöä Yhdysvalloista, Suomesta ja Turkista. Suomesta mukana ollut kansanterveystieteen professori Jaakko Kaprio kertoo STT:lle, että kaksostutkimuksen osallistujilta laskettiin geeniperimän pohjalta todennäköisyydet alkoholin riskikäyttöön. Tuloksia vertailtiin kaksosten haastatteluihin.

Miksi parisuhde sitten vähentää juomista? Parisuhde tuo mukanaan esimerkiksi lisääntyvää sosiaalista kontrollia. Osapuolet tarkkailevat toisiaan ja voivat puuttua asiaan, jos kumppani juo liikaa.

– Sinkkumiehen on helppo mennä yksiöstään ulos kaveriporukan kanssa ja lähteä vielä seuraavaan paikkaan jatkoille. Parisuhteessa oleva saattaa samassa tilanteessa sanoa, että lupasin mennä kotiin rouvan luokse yhdeltätoista.

Parisuhteisiin liittyy myös erityisiä odotuksia. Runsaan alkoholinkäytön ei katsota kuuluvan asiaan, jos haluaa olla hyvä kumppani ja perheenisä tai -äiti.

– Parisuhde voi tarjota myös emotionaalista tukea. Jos ihminen käyttää alkoholia pärjätäkseen negatiivisten tunteiden kanssa, läheinen uskottu voi tarjota paremman tavan käsitellä niitä, täydentää tutkimuksen ensimmäinen kirjoittaja Peter Barr STT:lle sähköpostitse. Barr työskentelee Virginia Commonwealth -yliopistossa Yhdysvalloissa.

Sekä perimä että ympäristö vaikuttavat

Barrin mukaan tutkimus osoittaa, että geneettinen riski liialliseen alkoholinkäyttöön ei esiinny eristyksissä. Sosiaaliset kontekstit voivat muuttaa sitä, miten alttius toteutuu.

Syytä sille, miksi parisuhde suojaa enemmän miehiä kuin naisia liialliselta juomiselta, ei tarkkaan tiedetä. Taustalla voi kuitenkin vaikuttaa osaltaan se, että miehet ovat juoneet varsinkin aiemmin enemmän kuin naiset, jolloin myös heidän riskikäyttönsä on ollut yleisempää.

Barrin mukaan sosiaalinen kontrolli voi myös vähentää impulsiivista riskikäyttäytymistä erityisesti nuorilla miehillä, joilla alkoholinkäyttö voi karata käsistä.

Kaprio toivoo jatkotutkimuksia parisuhteen, geenien ja alkoholin välisistä yhteyksistä. Niissä olisi hyvä olla mukana vielä suurempia otoksia ja erimaalaisia ihmisiä. Näin saataisiin lisää todisteita siitä, kuinka laajalti nyt saatuja tutkimuksia voi yleistää.