Pa­ra­lu­mi­lau­tai­lun kuu­sa­mo­lai­nen pää­val­men­ta­ja Mikko Wen­de­lin kuoli äkil­li­seen sai­raus­koh­tauk­seen

Pa­ra­lu­mi­lau­tai­lun pää­val­men­ta­ja ja Mat­ti Suur-Ha­ma­rin hen­ki­lö­koh­tai­nen val­men­ta­ja Mik­ko Wen­de­lin menehtyi yllättäen Pyhätunturilla.

Mikko Wendelin menehtyi äkilliseen sairauskohtaukseen.
Mikko Wendelin menehtyi äkilliseen sairauskohtaukseen.

Pa­ra­lu­mi­lau­tai­lun pää­val­men­ta­ja ja Mat­ti Suur-Ha­ma­rin hen­ki­lö­koh­tai­nen val­men­ta­ja Mik­ko Wen­de­lin (s. 1978) menehtyi torstaina Py­hä­tun­tu­ril­la äkil­li­seen sai­ras­koh­tauk­seen. Wen­de­lin oli Py­hä­tun­tu­ril­la jouk­ku­een­sa kans­sa val­mis­tau­tu­mas­sa en­si vii­kol­la pi­det­tä­viin pa­ra­lu­mi­lau­tai­lun maa­il­man­cu­pin kil­pai­lui­hin.

Kuu­sa­mo­lai­nen Wen­de­lin teki pa­ra­lu­mi­lau­tai­lun eteen pi­o­nee­ri­työ­tä ja oli yk­si mer­kit­tä­vim­mis­tä la­jin ke­hit­tä­jis­tä. Hän saa­vut­ti Mat­ti Suur-Ha­ma­rin kans­sa muun mu­as­sa pa­ra­lym­pi­a­kul­taa ja -prons­sia, MM-mi­ta­lei­ta sekä X Ga­mes -kul­lan.

Wen­de­lin teki myös mer­kit­tä­vän uran lu­mi­lau­tac­ros­sis­sa ja pu­jot­te­lu­la­jeis­sa, jois­sa hän voit­ti lu­kui­sia Suo­men mes­ta­ruuk­sia ja ke­rä­si myös kan­sain­vä­lis­tä me­nes­tys­tä.