Sää: Aika vaihtaa tal­vi­ren­kaat Oulun seu­dul­la: Ennuste lupaa kes­ki­vii­kol­le vuo­ro­kau­des­sa 15 senttiä lunta

Oulu: Jät­ti­mäi­nen os­tos­kes­kus nousee Kaak­ku­riin

Päi­vä­ko­tien ryh­mä­ko­ko­ja pie­nen­ne­tään Ou­lus­sa, kau­pun­gin­hal­li­tus varasi 4,5 mil­joo­nan euron mää­rä­ra­han

Oulun kaupunginhallitus päätti varata ensi vuoden talousarvioon 4,5 miljoonaa euroa yli kolmevuotiaiden varhaiskasvatusryhmien ryhmäkokojen pienentämiseksi.

Oulun kaupunginhallitus päätti kokouksessaan maanantai-iltana varata ensi vuoden talousarvioon 4,5 miljoonaa euroa yli kolmevuotiaiden varhaiskasvatusryhmien ryhmäkokojen pienentämiseksi. Talousarviosta tehdään lopulliset päätökset kaupunginvaltuustossa joulukuussa.

Kaupunginhallitus haluaa, että jatkossa yli kolmevuotiaiden varhaiskasvatusryhmissä on aikuista kohti korkeintaan seitsemän lasta. Suhdeluku on tällä hetkellä kahdeksan lasta yhtä aikuista kohti.

Lisäksi huhtikuun alkuun mennessä aiotaan selvittää, millainen vaikutus taide- ja liikuntakasvatuksen sekä varhaiserityisopetuksen resurssilla on erityiseen tukeen varhaiskasvatuksessa. Resurssit aiotaan kohdentaa selvityksen pohjalta tehokkaasti tuen strategiaan, joka on osa sivistyspoliittista ohjelmaa.

Linjauksen vaikutuksesta varhaiskasvatuksen tilantarpeeseen ei ole vielä tarkkaa arviota.

Varhaiskasvatuksen ikäluokat ovat pienentymässä, mikä vaikuttaa tilantarpeeseen. Samaan aikaan osallistuminen varhaiskasvatukseen on kuitenkin lisääntynyt.

Alustavien arvioiden ja laskelmien mukaan muutoksen arvioidaan enimmillään aiheuttavan kahden uuden, kymmenen ryhmän päiväkodin investointitarpeen, joka olisi yhteissummaltaan noin 9 miljoonaa euroa.