Lukijalta
Mielipide

Päihteitä käyttävä nuori ei ole päihdenuori, vaan nuori, joka tarvitsee yksilöllistä tukea

Nuorille on turvattava riittävät päihdepalvelut, jotta nuorten laitossijoitusten kasvu saadaan taittumaan.

Nuorille on turvattava riittävät päihdepalvelut, jotta nuorten laitossijoitusten kasvu saadaan taittumaan. On aktiivisesti haettava ratkaisuja siihen millä muilla tavoin voimme auttaa niitä nuoria, jotka enenevissä määrin päätyvät lastensuojelulaitoksiin päihteidenkäytön vuoksi. Nykyisellään lastensuojelulaitoksissa heitä harvoin pystytään tarkoituksenmukaisesti auttamaan. Muutokset ovat välttämättömiä.

Lastensuojelulaki velvoittaa huostaanottamaan lapsen tämän oman käytöksen takia tilanteissa, joissa lapsi vaarantaa terveyttään tai kehitystään esimerkiksi käyttämällä päihteitä ja kun lastensuojelun avohuollon tukitoimet ovat osoittautuneet riittämättömiksi tai mahdottomiksi toteuttaa. Sijoituksen on myös arvioitava olevan nuoren edun mukaista.

Osa lastensuojeluyksiköistä keskittyy vastaamaan päihteiden käytöllä oireilevien nuorten tarpeisiin, osa taas ei ota asiakkaaksi vakavasti päihdeongelmaisia nuoria. Näin syntyy tilanne, jossa päihdeyksiköissä käytännössä kaikki sijoitetut nuoret elävät vakavan päihdeongelman kanssa.

Tällaisessa ympäristössä riski sille, että nuoren päihteidenkäyttö jatkuu tai pahenee on todellinen. Tarvitaan rohkeutta myöntää, ettei nykyisen kaltainen käytäntö mahdollista riittävän hyvää kuntoutumisympäristöä. Tarvitaan muita keinoja ja paikkoja hoitaa nuoria.

Päihdeongelman hoitamiseen ei ole yhtä toimivaa ratkaisua, sillä kyse on ihmisen elämään yksilöllisesti kietoutuvasta toiminnasta. Siksi nuoren ja tämän perheen aito kohtaaminen ja tilanteen arviointi on ensiarvoisen tärkeää. Lisäksi tarvitaan riittävä palveluvalikko sosiaalityön käyttöön. Vaihtoehtoisia auttamisen tapoja pitää löytyä.

"Alaikäisen päihdeongelmaa tulisi ratkoa ja hoitaa avohuollon keinoin aina, kun se suinkin on mahdollista."

Ennen kuin päihdeongelma kehittyy vakavaksi, tarvitaan paikkoja, joista nuori tai vanhemmat voivat hakea apua ilman pelkoa nuoren sijoittamisesta. On annettava vahva lupaus siitä, että tilannetta pyritään oikaisemaan ja nuorta auttamaan kaikin mahdollisin keinoin.

Sijoitukseenkin päädyttäessä nuorella tulee olla aito mahdollisuus kuntoutua laitossijoituksen aikana.

Pienet yksiköt, päihdetyön asiantuntemus ja riittävä henkilöstöresurssi sekä erilaiset yksilö-, ryhmä- ja perhetyön muodot tulee olla yksilöllisesti ja joustavasti käytössä. Vanhempien kanssa työskentelyyn tulee panostaa aina, kun se on mahdollista. Laitosjakson jälkeen tulisi tarvittaessa järjestää vahva kotiin suuntaava kuntoutuksen jatko.

Nuorten ja perheiden avun hakemisen esteenä on toisinaan pelko rangaistuksesta sekä epäluottamus siihen, että omaan tilanteeseen saisi yksilöllistä ja asiantuntevaa apua ilman leimaantumista. Päihteitä käyttävä nuori ei ole päihdenuori, vaan nuori, joka tarvitsee yksilöllistä tukea. Alaikäisen päihdeongelmaa tulisi ratkoa ja hoitaa avohuollon keinoin aina, kun se suinkin on mahdollista.

Eeva-Leena Hoppania

sosiaalityöntekijä VTM

Kati Västilä

sosiaalityöntekijä YTM

Oulu

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.