Pääkirjoitus: Mainio uutinen Suomen pel­loil­ta – hyvät sa­to­nä­ky­mät li­sää­vät huol­to­var­muut­ta

Oulun yliopisto: Pro­fes­so­ri teki po­lii­sil­le tut­kin­ta­pyyn­nön Oulun yli­opis­ton johdon toi­mis­ta

Tilaajille

"Pa­him­mil­laan en pys­ty­nyt läh­te­mään käm­pil­tä mi­hin­kään" – opinnot useasti kesken jät­tä­nyt ou­lu­lai­nen Jere Karp­pi­nen palasi koulun pen­kil­le työ­pa­jan ja yk­si­löl­li­sen oh­jauk­sen kautta

Ei siitä kuitenkaan mitään tule. Ei minusta ole siihen. Nämä ajatukset ovat pyörineet pitkään Jere Karppisen, 27, päässä, mutta nyt näyttää siltä, että ne voisi jo pikkuhiljaa jättää taakseen.

Ei siitä kuitenkaan mitään tule. Ei minusta ole siihen.

Nämä ajatukset ovat pyörineet pitkään Jere Karppisen, 27, päässä, mutta nyt näyttää siltä, että ne voisi jo pikkuhiljaa jättää taakseen.