Koronavirus: Ko­ro­na­ra­joi­tus­ten pois­tu­mi­nen näkyy sai­raa­la­hoi­don tar­pees­sa ja leik­kauk­sia on jou­dut­tu pe­ru­maan OYSissa

Vanhat kuvat: Oulun Rat­sas­ta­jien tarkat har­joi­tuk­set – rat­sas­tus­kil­pai­lut hou­kut­te­li­vat run­saas­ti yleisöä Oulun Po­kaa­liin

Pääkirjoitus
Tilaajille

Pa­him­mat uh­ka­ku­vat väis­tet­tiin, mutta EU-tu­kia hi­vu­tet­tiin nyt pari pykälää etelän suun­taan

Hallitus päätti torstaina EU:n aluerahojen jaosta tavalla, joka siirtää tuen painotusta Etelä- ja Länsi-Suomeen. Muutos ei tosin ole suuri. Merkittävä osa pohjoisen rahoista on kapea-alaista JTF-tukea, joka perustuu turvetuotannon alasajoon.

Hallituksen torstaina julkistama päätös EU:n aluekehitysrahojen jaosta oli pitkälle ennakkoarvioiden mukainen. Pahimmat pelot eivät Pohjois- ja Itä-Suomessa toteutuneet, mutta hurraa-huutoihinkaan ei ole aihetta.

EU:lta tuleva ja kansalliseen vastinrahaan perustuva noin kolme miljardia euroa jaetaan vuosina 2021 – 2027 niin, että Etelä- ja Länsi-Suomen osuus rahoituksessa vahvistuu ja Pohjois- ja Itä-Suomen Suomen heikkenee.