Päällä olleet vaat­teet ja pyö­rä­tuo­li syt­tyi­vät pa­la­maan – En­si­hoi­ta­jat pe­las­ti­vat asuk­kaan ri­vi­ta­lo­asun­nos­ta Haa­pa­ve­del­lä

Rivitalon asuinhuoneistossa syttyi tulipalo Haapavedellä perjantai-iltapäivänä kello yhden jälkeen.

Rivitalon asuinhuoneistossa syttyi tulipalo Haapavedellä perjantai-iltapäivänä kello yhden jälkeen. Henkilön päällä olleet vaatteet ja pyörätuoli syttyivät palamaan, kertoo pelastuslaitos.

Huoneistossa oli yksi henkilö palon syttymishetkellä. Paikalle saapui ensimmäisenä ensihoitoyksikkö eli ambulanssi, ja alkusammutukseen käytettiin ensihoitoyksikön alkusammutinta.

Ensihoitajat pelastivat henkilön pois asunnosta.

Tämän jälkeen rivitalon huoneisto savutuuletettiin savu- ja nokivahinkojen minimoimiseksi. Lisäksi pelastuslaitos tarkisti, että palo ei ole levinnyt muualle rakennukseen.

Asunnossa sisällä ollut henkilö sai palovammoja. Asukas toimitettiin jatkohoitoon OYSiin.

Palosta muodostunut savu ei aiheuttanut vaaraa ympäristölle tai lähialueen asukkaille. Asuntoon tuli noki- ja savuvahinkoja.

Syttymissyyksi arvioidaan savuketta, joka on tipahtanut tai muutoin sytyttänyt henkilön vaatteet palamaan.

Tulipaloon hälytettiin resursseja Jokilaaksojen pelastuslaitokselta yhteensä kolme sammutusautoa, säiliöauto, puomitikas, raivausauto, päivystävä palomestari sekä ensihoidon resursseja ja poliisi.

Jälkivartiointia jatkaa kohteen omistaja.

Rivitalo, jossa tulipalo syttyi, on pinta-alaltaan kokonaisuudessaan vajaa 400 neliömetrin kokoinen.