Oulun yliopisto: Opis­ke­li­jat ovat jou­tu­neet asiat­to­man pai­nos­tuk­sen koh­teek­si kam­pus­kes­kus­te­lus­sa

Nuoret: Fawad Nazari on ko­ke­mu­sa­sian­tun­ti­ja, joka auttaa haa­voit­tu­vas­sa ase­mas­sa olevia nuoria

Kadonneet: Oulun po­lii­sin mukaan etsitty vanhus löytyy joskus jopa 100 ki­lo­met­rin päästä

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Pää­esi­kun­ta ei näe naisten kut­sun­noil­le tar­vet­ta

Pääesikunta arvioi, että jos naistenkin pitäisi osallistua kutsuntoihin, niiden hinta kaksinkertaistuisi nykyisestä 7,4 miljoonaan euroon.

Pääesikunta arvioi, että jos naistenkin pitäisi osallistua kutsuntoihin, niiden hinta kaksinkertaistuisi nykyisestä 7,4 miljoonaan euroon. Asia selviää vastauksesta, jonka Pääesikunta lähetti syksyllä eduskunnan sisäisen tietopalvelun kysymykseen, paljonko kutsuntojen laajentaminen naisiin maksaisi.

Valtaosa summasta menisi terveystarkastuksiin. Päälle tulisivat järjestelyistä koituvat kertakulut. Pääesikunnan vastauksen mukaan olisi "tarve lisätä aluetoimistojen henkilöstöä sekä kehittää naisten kutsunnoille asetettavien tavoitteiden mukaisesti kutsuntojen asiasisältöä".

Pääesikunnan vastaus perustui oletukselle, jossa naisten pitäisi osallistua kutsuntoihin, mutta he eivät olisi asevelvollisia.

"Naisten määrää armeijassa ei syytä kasvattaa"

Pääesikunta ei näe naisten kutsunnoille tarvetta. Asepalveluksen pitäminen julkisuudessa ja tiedon jakaminen esimerkiksi sosiaalisessa mediassa riittävät. Asia käy ilmi Pääesikunnan vastauksesta eduskunnan sisäisen tietopalvelun kysymykseen.

Pääesikunnan mielestä naisten pakollinen osallistuminen kutsuntoihin voisi johtaa naisten "hallitsemattomasti lisääntyvään haluun suorittaa vapaaehtoinen asepalvelus". Tämä johtaisi siihen, että aluetoimistojen resurssit, varuskuntaverkosto ja koulutusorganisaatio joutuisivat uuteen tarkasteluun.

Vastauksessa Pääesikunta viittaa myös vuoden 2014 kannanottoonsa, joka annettiin kirjalliseen kysymykseen. Sen mukaan naisten vuotuista määrää armeijassa ei ole syytä kasvattaa, koska sodan ajan joukkojen tarve ei vaadi sitä. Pääesikunta katsoo lokakuussa antamassaan vastauksessa, ettei linjausta ole syytä muuttaa.

Vikman: Naisten kutsunnat yhdenvertaisuutta

Kansanedustaja Sofia Vikman (kok.) kannattaa kutsuntojen ulottamista naisiin. Hänen mukaansa tieto mahdollisuudesta ei nyt tavoita kaikkia.

- Koko ikäluokan oikea-aikainen tavoittaminen kutsunnoissa lisäisi kiinnostusta asepalvelusta kohtaan ja kasvattaisi hyvin motivoituneiden varusmiesten määrää.

Vikmanin mukaan kutsuntojen ulottaminen naisiin mahdollistaisi sen, että ikäluokkien parhaat kyvyt saadaan Puolustusvoimien käyttöön.

- Samalla se olisi myös askel yhdenvertaisempaan suuntaan.

Ensin kutsuntakirjeen voisi Vikmanin mielestä lähettää ilmoitusluontoisena. Myöhemmin kutsuntoihin osallistuminen voisi olla pakollista.

Vikman säilyttäisi asepalveluksen jatkossakin vapaaehtoisena naisille.

- Tällä hetkellä koko ikäluokalle pakolliseen palvelukseen ei ole Puolustusvoimien näkökulmasta tarvetta.