Oys tais­te­lee hoi­to­jo­no­ja vastaan avaa­mal­la uusia leik­kaus­sa­le­ja – maa­lis­kuus­sa yli 200 oli odot­ta­nut hoitoa yli puolen vuoden ajan

Erityisesti kiireettömien vatsa- ja ortopedisten toimenpiteiden leikkausjonot ovat kasvaneet. Leikkausjonoja kasvattaa myös potilaiden ohjautuminen Ouluun Raahesta.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin valtuusto kokouksessaan hyväksyi myös ehdotuksen Pohjois-Suomeen perustettavasta erikoissairaanhoitoa keskenään jakavasta osuuskunnasta.
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin valtuusto kokouksessaan hyväksyi myös ehdotuksen Pohjois-Suomeen perustettavasta erikoissairaanhoitoa keskenään jakavasta osuuskunnasta.
Kuva: Matti Räty

Oulun yliopistollisen sairaalan hoitojonot ovat kasvaneet väestön ikääntymisen ja yliopistosairaaloihin keskittyvien hoitojen myötä, kerrotaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä. Jonoja kasvattavat osaltaan myös lääketieteen kehittyminen, alati paremmat hoidot ja lääkkeet sekä mahdollisuus aiempaa iäkkäämpien ja sairaampien potilaiden hoitoon.

Maanantaina kokoontunut sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyi kolmen uuden leikkaussalin ja yhden uuden vuodeosaston avaamisen. Sairaala aikoo myös laajentaa päiväsairaalatoimintaa uusilla hoitopaikoilla.

Sairaanhoitopiiri kertoo, että maaliskuussa 2019 yli 200 henkilöä oli odottanut hoitoa tai hoidontarpeen arviointia Oysissa jo yli kuusi kuukautta. Terveydenhuoltolain asettaman hoitotakuun mukaisesti sairaalahoitoa tarvitsevan potilaan hoito olisi aloitettava viimeistään kuudessa kuukaudessa tarpeen toteamisesta.

Erityisesti kiireettömien vatsa- ja ortopedisten toimenpiteiden leikkausjonot ovat kasvaneet. Leikkausjonoja kasvattaa myös potilaiden ohjautuminen Ouluun Raahesta, missä anestesiaa vaativa leikkaustoiminta jouduttiin lopettamaan vuonna 2017 voimaan astuneen lainsäädännön muutoksen vuoksi.

Leikkausjonoja kasvattaa päivystysleikkausten ohjaaminen ennalta suunniteltujen leikkausten väliin, mikä merkitsee kiireettömien leikkausten lykkääntymistä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin valtuusto kokouksessaan hyväksyi myös ehdotuksen Pohjois-Suomen viiden sairaanhoitopiirin alueelle perustettavasta osuuskunnasta. Osuuskunnan tavoitteena on tiivistää erityisvastuualueen päivystävien sairaalojen osaamisen varmistaminen ja tiivistää pohjoista yhteistyötä jakamalla henkilökuntaresursseja sairaanhoitopiirien kesken.

Osuuskunnan ensimmäisessä vaiheessa sairaanhoitopiireillä on tarkoitus jakaa erikoislääkäriosaamista toistensa kanssa. Jatkossa sairaanhoitopiirit voivat hankkia osuuskunnalta niitä erikoissairaanhoidon palveluja, joita ne eivät pysty tuottamaan itse.

Sairaalan potilasmäärä on kasvanut myös muilla rintamilla. Avohoitokäyntejä ovat lisänneet muun muassa suonensisäisesti annettavien lääkitysten, kuten biologisten lääkkeiden käytön lisääntyminen. Hoitoon pääsy on sairaanhoitopiirin mukaan ollut hoitotakuun rajoissa, mutta kontrollikäyntejä ei ole kaikissa tapauksissa kyetty toteuttamaan toivotulla tavalla.