Pääkirjoitus

Ovi kävi jälleen Fen­no­voi­mas­sa

Useiden omistajien irtautuminen Fennovoimasta pakottanee muut osakkaat lisäpanostuksiin.

Useiden omistajien irtautuminen Fennovoimasta pakottanee muut osakkaat lisäpanostuksiin. Pieni vaihtuvuus tuskin vaarantaa Pyhäjoen voimalaa.

Uutinen siitä, että kuusi osakasta vetäytyy Pyhäjoelle ydinvoimalaa rakentavan Fennovoima Oy:n takaa, ei ainakaan vauhdita voimalan valmistumista. Selviää tuonnempana, hidastuuko tai peräti vaarantuuko rakentaminen.
Fennovoimasta vakuutettiin odotetusti, että voimalahanke jatkuu suunnitellusti. Niin on syytä toivoa.

Kun ydinvoimalayhtiötä suoraan tai Voimaosakeyhtiö SF:n kautta omistavia tahoja on ollut lähes seitsemänkymmentä, ei ole suuri ihme, jos omistajaryhmässä tapahtuu matkan varrella muutoksia. Puolitoista vuotta sitten ovi kävi toiseen suuntaan, ja Fennovoiman osakasjoukkoon tuli kerralla seitsemän uutta osakasta.

Kuusi lähtijää jättää Fennovoimasta 66 prosentin osuuden omistavaan Voimaosakeyhtiö SF:ään nyt vajaan kymmenen prosentin aukon.

Fennovoiman toinen suora pääomistaja on saksalainen E.ON.

Kuuden osakkaan lähtö, suurimpana niistä S-ryhmä, merkitsee sitä, että jäljelle jäävän noin kuudenkymmenen osakkaan joukon kustannustaakka uhkaa kasvaa. Kun voimalan hinta liikkuu 4–6 miljardissa eurossa, syntynyt lovi on normaalimatematiikalla useita satoja miljoonia euroja.

Kun talouden näkymät ovat sumuiset, nousevat kustannusosuudet luultavasti aiheuttavat hammasten kiristelyä. Viime keväänä, kun osakasjoukko kapeni edellisen kerran, kahden lähtevän tahon osakkeet hankki Talvivaaran kaivososakeyhtiö. Nyt vastaavaa yhden osakkaan liikahdusta ei ole nähty, ei ainakaan vielä.

Jokainen osakas laskee mukana olosta saamiaan hyötyjä ja kustannuksia. Jos edelliset ovat jälkimmäisiä korkeammat, osakas pysyy mukana.
Keskiviikkona lähdöstään ilmoittaneiden joukossa huomio kiintyy etenkin S-ryhmään, jolla on Voimaosakeyhtiö SF:stä viiden prosentin osuus. Ryhmän edusmiehet puhuivat keskiviikkona ”kokonaisharkinnan tuloksesta” ja maailman muuttumisesta viiden viime vuoden aikana.

Harkintaa on lupa harjoittaa, mutta suurhankkeeseen mukaan lähteviltä voi edellyttää myös perusteellista etukäteispohdintaa ja päätöksenteon linjakkuutta. Nyt S-ryhmän lipeäminen joukosta kaataa ongelmia muiden osakkaiden niskaan. Osa S-ryhmän asiakkaista vastustaa ydinvoimaa, mutta niin on ollut koko ajan.

On selvää, että vetäytymiset aiheuttavat erilaisia spekulaatioita hankkeen toteutumismahdollisuuksista. Ne lisääntyvät, jos lähtijäjoukko lähitulevaisuudessa kasvaa. Jos tilanne rauhoittuu, arvailut hiljenevät.

Keskeistä on, että Fennovoiman runkona olevat suurimmat osakkaat pysyvät mukana. Ratkaisevinta on se, mitä yhtiöstä 33 prosenttia omistava saksalainen E.ON tekee. Epävarmuutta saksalaisyhtiötä kohtaan on aiheuttanut se, että se teki viime vuonna 2,3 miljardin euron tappion. Keskiviikkona yhtiö ilmoitti pysyvänsä hankkeessa.

Suomen teollisuuden, sähkön hintakilpailun ja Pohjois-Suomen työllisyyden kannalta Pyhäjoen ydinvoimalan toteutuminen on yhtä toivottavaa kuin ennenkin.