Kaavoitus: Vä­li­ky­län ja Ruskon teol­li­suus­aluei­den väliin suun­ni­tel­laan uutta työ­paik­ka-aluet­ta

Sää: Ke­vät­tal­ven nätit päivät jat­ku­vat Oulun seu­dul­la, kes­ki­viik­ko­na voi tulla lisää lunta

Luitko jo tämän: Oulun ke­hu­tul­la tont­ti­po­li­tii­kal­la on kään­tö­puo­len­sa – Ve­ron­mak­sa­jien rahoja on myös tuh­lat­tu, arvioi apu­lais­pro­fes­so­ri

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva Digi + Lehti 2 kk 59,90 euroa

Oulussa set­vi­tyn ter­ro­ris­mi­epäi­lyn tut­kin­ta lo­pe­tet­tiin – Val­ta­kun­nan­syyt­tä­jän mukaan sel­vi­tyk­sen saa­mi­nen So­ma­lias­ta olisi ollut mah­do­ton­ta

Oulussa oleskelleen ulkomaalaistaustaisen miehen terrorismiepäilyjen esitutkinta on lopetettu.

Keskusrikospoliisin Oulun yksikkö tutki rikosepäilyä, jonka mukaan Oulussa oleskellut, Somaliasta lähtöisin oleva keski-ikäinen mies olisi syyllistynyt terroristijärjestö al Shabaabin toiminnan edistämiseen ja rahoittamiseen Somaliassa vuosien 2006–2015 välisenä aikana.
Keskusrikospoliisin Oulun yksikkö tutki rikosepäilyä, jonka mukaan Oulussa oleskellut, Somaliasta lähtöisin oleva keski-ikäinen mies olisi syyllistynyt terroristijärjestö al Shabaabin toiminnan edistämiseen ja rahoittamiseen Somaliassa vuosien 2006–2015 välisenä aikana.
Kuva: Silja Viitala

Oulussa oleskelleen ulkomaalaistaustaisen miehen terrorismiepäilyjen esitutkinta on lopetettu.

Valtakunnansyyttäjänvirasto on hyväksynyt tutkinnanjohtajana toimineen poliisin esityksen, jolla esitutkintaa Ouluun kytkeytyneessä ensimmäisessä terrorismiepäilyssä ei enää jatketa.

Keskusrikospoliisin Oulun yksikkö tutki rikosepäilyä, jonka mukaan Oulussa oleskellut, Somaliasta lähtöisin oleva keski-ikäinen mies olisi syyllistynyt terroristijärjestö al Shabaabin toiminnan edistämiseen ja rahoittamiseen Somaliassa vuosien 2006–2015 välisenä aikana.

Mies saapui Suomeen syksyllä 2015. Hän oleskeli Oulussa ja poliisi otti hänet kiinni ja hänet vangittiin kesäkuussa 2016.

Mies kiisti kuulusteluissa rahoittaneensa al Shabaabia tai edistäneensä muutoinkaan järjestön terroristista toimintaa.

Hän oli kertonut Suomeen saavuttuaan keksityn tarinan siitä, että al Shabaab pakotti hänet pitämään veronkeräyslipasta hänen pyörittämässään kaupassa somalialaisessa kylässä. Mies väitti ajautuneensa ongelmiin järjestön kanssa poistettuaan lippaan ilman lupaa, minkä jälkeen hän pakeni maasta.

Miehen mukaan hän kertoi tämän keksityn tarinan suomalaisviranomaisille siksi, että hänet pois Somaliasta auttaneet tahot olivat neuvoneet häntä tekemään niin.

”Edellytykset yhteistyölle erittäin huonot”

KRP teki asiassa esitutkintaa. Se hankki muun muassa selvitystä al Shabaabin toiminnasta kyseisessä kylässä.

Lopulta tutkinnanjohtajana toiminut rikosylikomisario Ari Soronen päätyi esittämään esitutkinnan lopettamista. Hän katsoi, että tehtyjen esitutkintatoimenpiteiden valossa olisi varsin todennäköistä, että syyttäjä tulisi jättämään syytteen nostamatta siksi ettei asiassa ole näyttöä rikoksesta. Esitutkintalain mukaan näin voidaan tehdä esimerkiksi silloin, jos myöskään tärkeä yleinen tai yksityinen etu ei vaadi esitutkinnan jatkamista.

Valtakunnansyyttäjänviraston ohjeistuksen mukaan syyttäjä voi poliisin esityksestä lopettaa jo aloitetun esitutkinnan niin sanotulla ei näyttöä –perusteella, jos se arvioi jo tehtyjen esitutkintatoimenpiteiden kautta kertyneen aineiston valossa, ettei esitutkinnan jatkamisesta ja kaikkien rikosepäilyn selvittämiseksi vaadittavien ja tehtävissä olevien esitutkintatoimien suorittamisesta huolimatta tulla saamaan syytteen nostamisen mahdollistavaa näyttöä asiassa.

VKSV:n ohjeistuksen mukaan tärkeä yleinen etu estää esitutkinnan rajoittamisen esimerkiksi silloin, jos rajoittaminen voi vaarantaa rikosoikeusjärjestelmää kohtaan tunnetun luottamuksen tai teon moitittavuuden osoittamisen.

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen päätti joulukuussa rajoittaa eli lopettaa al Shabaab-jutun esitutkinnan. Päätöksen mukaan rikosepäilyn selvittäminen olisi vaatinut oikeusapuyhteistyötä Somalian valtion kanssa.

– Somaliassa edelleen käynnissä olevan sisällissodan vuoksi edellytykset yhteistyölle ovat kuitenkin erittäin huonot. Arvioni mukaan selvityksen saaminen Somaliasta on hyvin epätodennäköistä tai jopa mahdotonta, hän katsoi.

Toiviaisen mielestä jo tehtyjen esitutkintatoimien lisäksi suomalaisviranomaisilla ei ole käytettävissään muita esitutkintakeinoja, joita niiltä voidaan kohtuudella edellyttää. Hän ei pitänyt epäiltyjä rikoksia niin vakavina, että niihin liittyvä selvittämisintressi olisi erityisen korostunut. Näin ollen hän katsoi, ettei myöskään erittäin tärkeä yleinen etu edellytä esitutkinnan jatkamista.

Kahden sotarikosepäilyn tutkinta lopetettiin myös

KRP:n Oulun yksikkö on aiemmin tutkinut myös sotarikosta ja lievää sotarikosta. Niissä Lähi-idästä kotoisin olleiden Ouluun saapuneiden kahden miehen epäiltiin syyllistyneen näihin rikoksiin, kun he esiintyivät sota-alueelta otetuissa valokuvissa silvotun ruumiin vieressä yhdessä muiden miesten kanssa.

Syyttäjän päätöksellä myös näiden epäilyjen esitutkinta on lopetettu. Poliisi esitti sitä näytön puutteen vuoksi.

Kaikki rikoksista epäillyt kolme ulkomaalaistaustaista miestä on sittemmin vapautettu.