Asuminen: Oulun Lip­po­ran­nan kort­te­lis­ta löytyi poik­keuk­sel­li­nen ma­ja­paik­ka, joka pois­tet­tiin käytön puut­teen vuoksi

Sotaharjoitukset: Ou­lu­lai­nen Teemu Hil­tu­nen, 25, sai käskyn ker­taa­maan ja suureen Na­to-har­joi­tuk­seen

Tuulivoima: Vesa Hakola tietää, mitkä ovat maan­omis­ta­jan su­den­kuo­pat tuu­li­puis­to­jen suhteen

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Oulussa ko­keil­laan ma­sen­tu­neen hen­ki­lön mie­li­alan ja toi­pu­mi­sen oma­seu­ran­nan Mie­li­päi­vä­kir­ja-so­vel­lus­ta – app­li­kaa­tio antaa rea­lis­tis­ta kuvaa asiak­kaan psyyk­ki­ses­tä voin­nis­ta

Kokeilu toteutetaan Oulun kaupungin hyvinvointipalveluissa.

Sovellus tarjoaa hoitohenkilökunnalle mahdollisuuden asiakkaan voinnin etäseurannalle myös koronapandemian aiheuttamissa poikkeusolosuhteissa.
Sovellus tarjoaa hoitohenkilökunnalle mahdollisuuden asiakkaan voinnin etäseurannalle myös koronapandemian aiheuttamissa poikkeusolosuhteissa.
Kuva: Medified

Oulussa on käynnissä kokeilu, jonka kohteena on masentuneen henkilön mielialan ja toipumisen omaseurannan Mielipäiväkirja-sovellus.

Kokeilu toteutetaan Oulun kaupungin hyvinvointipalveluissa. Siinä ovat mukana opiskeluterveysaseman (OAMK, OSAO) Oulussa opiskelevat asiakkaat, psykiatriset sairaanhoitajat, Byströmin ohjaamon alle 30-vuotiaat työttömät asiakkaat ja psykiatrinen sairaanhoitaja.

Sovellus tarjoaa hoitohenkilökunnalle mahdollisuuden asiakkaan voinnin etäseurannalle myös koronapandemian aiheuttamissa poikkeusolosuhteissa.

– Asiakas kykenee sovelluksen avulla ymmärtämään, mitkä asiat voivat vaikuttaa hänen mielialaansa laskevasti ja mitkä positiivisesti. Sovellus antaa asiakkaalle realistista tietoa millainen psyykkinen vointi on oikeasti ollut. Masentuneena ihminen voi nähdä kaiken vain synkkänä ja huonona, mutta sovelluksen avulla asiakas saa informaatiota, että hyviäkin päiviä mahtuu mukaan, psykiatrinen sairaanhoitaja Henna Suonperä kertoo.

Sovelluksen avulla asiakas saa myös tietoa lääkityksen vaikutuksesta vointiin.

– Sovelluksen avulla näkee, onko mieliala kovin vaihtelevaa, tasaista vai nousujohdanteista. Lisäksi saa realistista kuvaa asiakkaan psyykkisestä voinnista. Kun käyntivälit ovat pitkät, sovelluksen antamaa tietoa voi hyödyntää näkemällä, miten asiakkaalla on mennyt käyntien välissä. Käynneillä näihin huonoihin päiviin voi palata ja päästään paremmin keskustelemaan ongelman ytimestä.

Sovelluksen alulle pannut Medified Solutions Oy kehittää ohjelmistokokonaisuutta, johon kuuluvat mielenterveyspalveluiden hoitoa tukeva sovellus sekä dynaamisen hoidon seurannan mahdollistava pilvipohjainen sovellus.

– Ohjelmiston käyttö tarjoaa mahdollisuuden tietoturvalliselle ja tehokkaalle hoidon etäseurannalle, Valtteri Korkiakoski Medifiedistä sanoo.

Kokeilu toteutetaan osana CoHeWe 6Aika -hanketta. Hanke on Oulun, Tampereen, Helsingin ja Vantaan kaupunkien yhteisprojekti, jossa kehitetään yritysten roolia toimia innovatiivisina hyvinvointi- ja terveyspalveluiden yhteistoimijoina yhdessä kaupunkien, tutkimusorganisaatioiden ja muiden toimijoiden kanssa. Oulusta hankkeessa ovat mukana Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut ja Oulun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta.