Oulussa aloi­te­taan va­lais­tuk­sen suun­nit­te­li­joi­den kou­lut­ta­mi­nen – "Va­lais­tus on ele­ment­ti, joka pystyy vai­kut­ta­maan ihmisen tun­tei­siin tosi sy­väs­ti"

Oulun yliopistossa aletaan kouluttaa yhdessä Savonian ammattikorkeakoulun kanssa arkkitehtuuri- ja kaupunkivalaistuksen suunnittelijoita, ensi kertaa Suomessa.

Kaupunkivalaistuksen työpajassa toteutettiin Oulun yliopiston hirsipaviljonkiin valoteos, jossa linkitetään arkkitehtuuria ja luontoa. Valot syttyvät hämärässä, muistuttaa Henrika Pihlajaniemi.
Kaupunkivalaistuksen työpajassa toteutettiin Oulun yliopiston hirsipaviljonkiin valoteos, jossa linkitetään arkkitehtuuria ja luontoa. Valot syttyvät hämärässä, muistuttaa Henrika Pihlajaniemi.
Kuva: Jukka Leinonen

Oulun yliopistossa aletaan kouluttaa yhdessä Savonian ammattikorkeakoulun kanssa arkkitehtuuri- ja kaupunkivalaistuksen suunnittelijoita, ensi kertaa Suomessa.

Miten kaupunkivalaistuksella voidaan vaikuttaa, OSAaValo-hankkeen vastuullinen johtaja tutkijatohtori Henrika Pihlajaniemi Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksiköstä?

– Kaupunkivalaistus on tosi keskeinen asia. Jos ajallisesti puolet on pimeää ja valaistus jää suunnittelematta, niin puolet paikoistahan jää suunnittelematta.

Valaistuksella voidaan vaikuttaa siihen, kuinka turvallista on liikkua ja mikä on turvallisuuden tunne. Ihmisiltä kysyessä tulee esiin sekin, että näytetään kaupunkia, luodaan viihtyisyyttä. Ihmiset kokevat sen tärkeäksi. Älykäs kaupunkivalaistus voi myös viestiä ja tukea tunnistamistarpeita, jos on vaikkapa heikkonäköinen.

Miksi koulutusta tarjotaan vasta nyt?

– Tätä voi kysyä. Innokkeena voi olla se, että teknologia on kehittynyt. Soveltamiseen on suuri tarve, koska pyritään säästämään energiaa.

Suunnittelukunnan taitoja pitää päivittää monialaisesti. Valaistus voi reagoida myös liikkujien mukaan, mikä vähentää kaupungin hiilijalanjälkeä.

Miten kriittisiä kaupunkilaiset ovat nykyään?

– Monesti katsoja huomaa valaistuksen vain, kun on pimeä, valaistus on pielessä tai häikäisee. Toisaalta ehkä ihmiset ovat alkaneet herkistyä näkemään myös valon kauneutta, Monesti valaistus on arkista. Toivon, että hyvällä suunnittelulla valaistus huomattaisiin.

Miten Oulu ja Kuopio löysivät toisensa?

– Tämä on ollut itselle monivuotinen haave. Arkkitehtiopiskelijoille on vuodesta 2003 tarjottu meillä koulutusta ainoana Suomessa, mutta vain lyhyt valaistuksen peruskurssi. Sattumalta Savonia otti yhteyttä. Heillä on monialaista koulutusta, sisustus- ja rakennusarkkitehtiä, muotoilijaa, sähkösuunnittelijaa. Valaistussuunnittelijoina työskentelee Suomessa eri alojen ihmisiä. Kellään ei ole vahvaa ammattitaitoa kaikesta. Nyt halutaan luoda sopiva kattaus. Valaistussuunnittelu on tosi monialainen kokonaisuus, se liittyy myös ihmistieteisiin, fysiologiaan, psykologiaan ja älyteknologiaan.

Mitä hakijalta edellytetään?

– Tämä on täydennyskoulutusta. Hakijalla olisi hyvä olla joko koulutuksen tai työkokemuksen myötä jonkinlainen suhde valaistukseen esimerkiksi rakennetun ympäristön tai luovien alojen kautta.

Mitä opintoihin kuuluu?

– Kevätkauden pilottijaksolla on aiheena sisävalaistus. Syksyllä alkaa pitkä valaistuskoulutus.

Miten työt on jaettu?

– Savonian vastuulla ovat liiketoiminnan työpajat, Oulu tuo kokemusta valaistuksen opetuksesta, tutkimuksesta ja kaupunkikehittämisestä.

Miten itse innostuit valaistuksesta?

– Tavallaan valaistuin, kun perehdyin arkkitehtuuriopintojen yhteydessä sakraalin valon ilmiöihin eri aikakausilla. Diplomityössä tutustuin kodin valaistukseen. Valaistus on elementti, joka pystyy vaikuttamaan ihmisen tunteisiin tosi syvästi.

Missä olet nähnyt hyvää kaupunkivalaistusta?

– Pidän edelleen Otto Karhin puiston ja Kiikkusaaren keskusleikkipuiston valaistuksesta, jotka olen suunnitellut. Rotterdamissa näin juuri taiteilijan suunnitteleman Broken Light -katutilan. Asuntokatu on valaistu taiteellisesti projektoreilla, jotka heittävät vettä muistuttavia, liikkumattomia varjokuvioita. Valaistus täytti tarpeet ja loi tunnelmallisen paikan.

Mihin OSAaValo -hanke tähtää?

– Tavoitteena on kehittää koulutuksen lisäksi myös kaupunkien elinvoimaisuutta, liiketoimintaa ja yhteistyötä. Oulussa esimerkiksi kokoonnuttiin juuri keskustelemaan kaupungin valaistusstrategiasta. Valaisu voi luoda yritystoimintaa myös matkailuun. Tapahtumatarjonta on kehittynyt huimasti. Oulussakin järjestetään Lumo-valofestivaali. Valokaupunkien verkosto LUCI toi viime viikolla Ouluun yli sata kansainvälistä osallistujaa Etelä-Koreaa myöten. Oulu on kuulunut verkostoon 2016 alkaen.

Pilotille EU-rahaa

Valaistusosaaminen pohjoisen vetovoimana -hanke eli OSAaValo toteutetaan 2019–2022 Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon elyjen myöntämällä ESR-tuella. Lisäksi rahoittajina toimivat kunnat sekä kahdeksan valaistusalan yritystä.

Haku kevään sisävalaistuksen pilottikurssille päättyy keskiviikkona 4.12.

Paikkoja sekä Oulussa että Kuopiossa 25.

Laajempi 60 opintoviikon koulutus alkaa syksyllä. Sitä varten järjestetään haku huhtikuussa.

Työpajoja Oulussa, Kuopiossa, Raahessa ja Nivalassa.

Savonia vastaa liiketoiminnan työpajoista, Oulu valon ja kaupunkikehittämisen työpajoista.

Syksyä varten järjestetään uusi haku huhtikuussa.