Oulussa 39,7 pro­sent­tia ra­vin­to­lois­ta nou­dat­taa elin­tar­vi­ke­la­kia oi­val­li­ses­ti – määrä on pie­nem­pi kuin muissa isoissa kau­pun­geis­sa

Ravintoloiden, kahviloiden ja pikaruokaloiden elintarviketurvallisuus on Oulussa hieman heikommassa tilassa kuin Suomen suurissa kaupungeissa keskimäärin.

Yhteensä 39,7 prosenttia ruokapaikoista Oulussa on saanut oivallisen eli parhaan mahdollisen tuloksen elintarviketurvallisuudesta Ruokaviraston teettämässä uusimmassa Oiva-valvontatarkastuksessa. Kuvituskuva.r
Yhteensä 39,7 prosenttia ruokapaikoista Oulussa on saanut oivallisen eli parhaan mahdollisen tuloksen elintarviketurvallisuudesta Ruokaviraston teettämässä uusimmassa Oiva-valvontatarkastuksessa. Kuvituskuva.r
Kuva: Kati Valjus

Ravintoloiden, kahviloiden ja pikaruokaloiden elintarviketurvallisuus on Oulussa hieman heikommassa tilassa kuin Suomen suurissa kaupungeissa keskimäärin.

Yhteensä 39,7 prosenttia ruokapaikoista Oulussa on saanut oivallisen eli parhaan mahdollisen tuloksen elintarviketurvallisuudesta Ruokaviraston teettämässä uusimmassa Oiva-valvontatarkastuksessa.

Suomen kolmessakymmenessä suurimmassa kaupungissa luku on keskimäärin 42,3 prosenttia. Oivallinen tulos tarkoittaa, että ravintola noudattaa kaikkia elintarvikelain määräyksiä esimerkillisesti.

Virasto teettää tarkastuksia ravintoloille säännöllisesti valvoakseen, kuinka säntillisesti ne noudattavat elintarvikelakia ja viranomaisten ohjeita, jotka koskevat elintarvikkeiden säilyttämistä ja käsittelyä. Ravintola saa tarkastuksesta tuloksen neliportaisella asteikolla oivallinen, hyvä, korjattavaa tai huono.

Vähintään hyvän arvosanan tarkastuksissa on saanut Oulussa suurin osa eli 98,7 prosenttia ravintoloista. Loppujen ravintoloiden arvosana on ollut tuoreimmassa tarkastuksessa "korjattavaa" tai "huono". Niiden toiminnassa on näin ollen havaittu epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajia harhaan. Tällaisia ravintoloita oli Oulussa viisi kappaletta.

Kolmessakymmenessä Suomen suurimmassa kaupungissa hyvän tai oivallisen arvosanan sai edellisessä Oiva-tarkastuksessa 96,0 prosenttia ruokapaikoista.

Tulokset perustuvat selvitykseen, jossa käytiin läpi, kuinka hyvin ruokapaikat eri puolilla Suomea ovat noudattaneet elintarvikelakia ja viranomaisten ohjeita elintarviketurvallisuudesta. Otokseen valittiin kaikki ravintolat, kahvilat, pikaruokalat ja grillit. Ulkopuolelle rajattiin muun muassa ruokalat.

Oiva-tarkastuksissa selvitetään muun muassa, ovatko ravintolan tilat ja laitteet puhtaita, ovatko henkilökunnan työtavat hygieenisiä ja työvaatteet asianmukaisia ja säilytetäänkö ruoka-aineita kylmässä tai lämpimässä kuten kuuluu. Lisäksi tarkastuksissa tutkitaan esimerkiksi, voiko ravintolan valmistamiin ruoka-annoksiin joutua niiden reseptiin kuulumattomia ylimääräisiä allergisoivia ainesosia.

– Oivallinen tulos tarkoittaa, että ravintolassa on kaikki hyvin. Hyväksi arvioidussa ravintolassa asioissa on pientä korjattavaa, mutta kuluttajalle ei koidu minkäänlaisia riskejä. Jos valvonnan tulos on oivallinen tai hyvä, niin asiat ovat ravintolassa ihan ookoo, kuvailee tarkastustulosten asteikkoa kehittämisasiantuntija Marina Häggman Ruokavirastosta.

Koko tarkastuksen tulos määräytyy huonoimman osa-alueen mukaisesti. Yksikin epäkohta, kuten vaikkapa puutteellinen työvaatetus, estää parhaan arvosanan saamisen, vaikka kaikki muut asiat olisivat ravintolassa kunnossa. Tarkastukset tehdään ravintolaan yleensä ennalta ilmoittamatta.

Oulussa STT:n selvityksen kohteena oli 388 ravintolaa ja ruokapaikkaa. Niihin tehdyt Oiva-tarkastukset ovat vuosilta 2013–2019.

Uutinen on kirjoitettu automaattisella tekstintuotannolla. Lähteenä on käytetty Ruokaviraston tarkastustietoja.