Ou­lun­sa­lon Sa­lon­pään kou­lu­hank­kees­sa pääs­tiin eteen­päin – Uuden koulun ja päi­vä­ko­din ra­ken­ta­mi­nen voi alkaa ke­säl­lä, ja val­mis­ta voisi olla tam­mi­kuus­sa 2022

Oulunsalon Salonpään koulu- ja päiväkotihanke nytkähti aimo askeleen eteenpäin yhdyskuntalautakunnassa.

Oulun Salonpään koulun toteuttajaksi on valittu Hoivatilat. Havainnekuva.
Oulun Salonpään koulun toteuttajaksi on valittu Hoivatilat. Havainnekuva.
Kuva: Hoivatilat Oyj

Oulunsalon Salonpään koulu- ja päiväkotihanke nytkähti aimo askeleen eteenpäin yhdyskuntalautakunnassa.

Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta hyväksyi tiistaina Salonpään koulun ja päiväkodin asemakaavan edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. Päiväkotia voidaan alkaa rakentaa ensi kesänä. Koululaiset ja päiväkotilapset voisivat aloittaa uudessa talossa tammikuussa 2022.

Kaupunginvaltuusto päätti pari vuotta sitten tiukan äänestyksen jälkeen, että Oulunsalon Salonpäähän rakennetaan uusi koulu 0–6-luokan oppilaille ja päiväkoti, koska nykyinen vuosina 1971–2007 tehty koulurakennus on päässyt liian huonoon kuntoon. Koulun purkaminen aloitettiin viime vuonna. 

Alueella on myös suojeltu ja säilytettäväksi määrätty vuonna 1917 rakennettu vanha puinen koulurakennus, jolle etsitään muuta käyttöä laittamalla se myyntiin.

Rakennus on kaksikerroksinen, ja sen kerrospinta-ala on yhteensä 2 750 neliötä. Koulu ja päiväkoti päätettiin rakentaa vuokrahankinnan kilpailutusmallilla. Toteuttajaksi valittiin Hoivatilat Oy, joka puolestaan valitsi urakoitsijaksi Temotek Oy:n.

Se tarkoittaa, että koulun rakennuttamisesta vastaa kilpailutuksen voittanut toimija, jolle kaupunki maksaa vuokraa vuoteen 2047 eli vuokra-ajan umpeutumiseen saakka. Vuokrasumma on 49 800 euroa kuukaudessa eli 20 euroa neliöltä. Se sisältää siivouksen ja rakennuksen ylläpidon.

Aikanaan Salonpäähän tulee yhteensä 220 lasta. Oppilaat ovat käyneet koulua väistötiloissa viime syksystä lähtien Patamäen koululla.

Kouluasia on herättänyt viime vuosina huolta ja kiistaakin, sillä kaupunki epäröi hankkeen päätöksenteossa. Esimerkiksi joulun alla kolme vuotta sitten Salonpäässä mentiin koululakkoon uuden koulun rakentamisen puolesta.

Juttua muokattu 19.2. kello 11.50: Salonpään päiväkotirakennusta ei ole tarkoitus purkaa, kuten jutussa aiemmin virheellisesti väitettiin.