vastaa kyselyyn: Tuetko työn­te­ki­jä­jär­jes­tö­jen mie­len­il­mauk­sia ja lak­ko­ja?

Liikenne: Testaa Kalevan vi­sal­la, pär­jäi­sit­kö Oulun han­ka­lim­mis­sa ris­teyk­sis­sä

Jääkiekko: Miksei Saku Mäen­alas­ta pääs­tet­ty NHL-lei­ril­le?

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Oulun yli­opis­tos­sa ke­hit­teil­lä kaksi han­ket­ta, joiden tar­koi­tus on ke­hit­tää ni­vel­rus­to­vau­rioi­den hoitoa: "Ris­ki­ryh­mäs­sä ovat ur­hei­le­vat, kovia kon­tak­ti­la­je­ja har­ras­ta­vat"

Oulun yliopistossa on meneillään kaksi merkittävää hanketta, jotka kehittävät nivelten rustovaurioiden diagnoosimenetelmiä ja hoitotapoja. Molemmat hankkeet ovat kolmivuotisia, ja ne kytkeytyvät toisiinsa, Oulun yliopisto tiedottaa.

Simo Saarakkala ja Gabriela Lorite.
Simo Saarakkala ja Gabriela Lorite.
Kuva: Juha Sarkkinen

Oulun yliopistossa on meneillään kaksi merkittävää hanketta, jotka kehittävät nivelten rustovaurioiden diagnoosimenetelmiä ja hoitotapoja. Molemmat hankkeet ovat kolmivuotisia, ja ne kytkeytyvät toisiinsa, Oulun yliopisto tiedottaa.

MIRACLE-hankkeen pyrkimyksenä on kehittää uusi työkalu nivelrustovaurioiden diagnostiikkaan. RESTORE-hankkeen tavoitteena on kehittää nanoteknologiaa hyödyntäviä keinotekoisia soluväliainemateriaaleja nivelten rustovaurioiden hoitoon.

Oulun yliopistossa hankkeista vastaavat mikroelektroniikan tutkimusyksikkö (MIC) ja lääketieteellisen kuvantamisen, fysiikan ja tekniikan tutkimusyksikkö (MIPT). Hankkeiden rahoituksen päälähde on Euroopan Unionin Horisontti 2020 -ohjelma.

Maailmanlaajuisesti nivelrikosta kärsii 242 miljoonaa ihmistä. Monet heistä ovat iäkkäitä, mutta nivelten rustovauriot koskettavat myös nuorempia ikäryhmiä.

– Nuoremmillekin sattuu onnettomuuksia ja riskiryhmässä ovat urheilevat, kovia kontaktilajeja harrastavat. Muun muassa jääkiekko ja jalkapallo ovat tyypillisiä riskilajeja, akatemiatutkija Gabriela Lorite kuvailee.

Professori Simo Saarakkalan mukaan nivelrustovaurioiden hoito on hyvin haastava kenttä. Hoitokeinoja on etsitty jo kymmeniä vuosia. Eri projekteissa on yritetty kehittää keinorustoa, mutta tähän mennessä ne ovat epäonnistuneet. Hoito on tällä hetkellä lähinnä sitä, että pyritään liikkumaan oikein ja lievittämään kipua.

– Joitakin keinoja on. Hyvin paikallista rustovauriota voidaan hoitaa injektoimalla rustosoluja ja kasvattamalla keinorustoa, mutta ominaisuuksiltaan se ei vastaa ihmisen omaa rustoa. Nivelrikosta puhutaan silloin, kun sairaus on edennyt pidemmälle.

Loriten mukaan tutkijoiden tähänastiset tulokset näyttävät lupaavilta. Hankkeet vaativat paljon tutkimusta ja monitieteistä yhteistyötä, mutta hyvä tutkimusryhmä on toimiva ja pitkäjänteinen. Hankkeet ovat laajoja ja kansainvälisiä, ja niissä on useita partnereita Oulun yliopiston lisäksi.

Väärin diagnosoitu ja hoitamaton nivelvamma johtaa usein toistuvaan nivelrikkoon

MIRACLE-hankkeessa tavoitteena on täysin uusi mittaustekniikka, jonka avulla lääkäri saa niveltähystyksen aikana objektiivista mittaustietoa potilaan kudosten rakenteesta ja koostumuksesta. Nykyinen käytäntö on, että kirurgi arvioi nivelen sisäisiä kudoksia silmämääräisesti ja kokeilee niiden jäykkyyttä tylpällä instrumentilla omaan kokemukseensa nojautuen. Nivelvaurioita voidaan tarkastella myös ilman nivelen tähystystä röntgen- ja magneettikuvissa, mutta lievemmät tapaukset eivät vielä erotu niissä.

Diagnostiikan kehittäminen on erityisen tärkeää, koska väärin diagnosoitu ja hoitamaton tai väärin hoidettu nivelvamma johtaa usein myöhemmässä vaiheessa nivelrikkoon.

Kehitteillä siirre jolla ruston rakenne saadaan korjattua

RESTORE-hankkeessa tutkijat pyrkivät kehittämään toimivan siirteen, jolla vaurioituneen ruston rakenne korjaantuu. Tässä hyödynnetään niin sanottuja toiminnallisia nanomateriaaleja.

-Nanomateriaalit ovat kemiallisia aineita, joiden hiukkaskoko on hyvin pieni. Nano tarkoittaa 10. Esimerkiksi nanometri on millimetrin miljoonasosa, eli paljon pienempi kuin vaikkapa yhden hiuksen paksuus. Nanomateriaalit ovat yleisesti käytössä monilla aloilla, esimerkiksi elektroniikassa, mutta lääketieteessä niiden käyttö on vielä melko uutta, Lorite selittää.